Nobelprijs voor de OPCW

TNO haalt VN-ontwapeningsorganisatie naar Den Haag

Waarom is de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) uitgerekend gevestigd in Den Haag? Bij TNO weten we dat.

TNO heeft zich in het verleden hard gemaakt voor de oprichting van een organisatie die het gebruik van chemische wapens tegengaat. De heer A.A.J. Ooms van TNO reisde regelmatig voor lange tijd naar Genève om bij de Ontwapeningscommissie van de VN aan te tonen dat een algeheel verbod op chemische wapens haalbaar is met een goed verificatieregime. Die organisatie is er gekomen: de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Wervingscampagne

In 1993 werd het Chemisch Wapenverdrag voor ondertekening opengesteld. Een van de laatste punten van onderhandeling was de toekomstige locatie van de OPCW, de organisatie die verantwoordelijk werd voor de uitvoering van het verdrag. De wervingscampagne van minister Van der Broek wierp zijn vruchten af. In 1992 wees de Geneefse Ontwapeningscommissie Den Haag aan als zetel.

150 inspecteurs

De kennis en expertise van TNO in Rijswijk op het gebied van onderzoek naar de verboden stoffen was een belangrijk argument om de OPCW in Den Haag te vestigen. Al sinds 1974 hield het laboratorium zich bezig met het ontwikkelen van verificatiemethoden voor de Geneefse Ontwapeningscommissie. Bovendien stond het op de lijst van laboratoria die de VN kon inschakelen voor onderzoek naar chemische strijdmiddelen. Om ervoor te zorgen dat de OPCW onmiddellijk na inwerking treden van het verdrag met haar controletaken zou kunnen starten, leidde het Prins Maurits Laboratorium TNO in 1993 een groep van 150 inspecteurs op. Bij de werkzaamheden van de OPCW zijn ook nu nog TNO’ers betrokken.

In 2013 ontving de OPCW de Nobelprijs voor de Vrede.

Kijk hier voor de huidige TNO-activiteiten op het gebied van CBRN Protection.
Impactverhalen van TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.