nieuws

CIVITAS Policy note - Wat is de beste bus voor mijn stad?

02 okt 2014

Wat is de beste bus voor mijn stad? Besluitvormers in steden, bij concessieverleners en vervoersbedrijven, worden geconfronteerd met verschillende opties voor schone bussen (EURO VI, biobrandstof, electrisch, hydrogen, etc). Wat is nu de beste optie gegeven de lokale situatie? De CIVITAS Policy Note geeft antwoord op deze vragen en helpt beslissers te komen tot besluitvorming.

TNO is coordinator van het Europese project CIVITAS WIKI. De missie van het CIVITAS WIKI project is om informatie toegankelijk te maken over CIVITAS en haar maatregelen, die bijdragen aan een schonere en betere mobiliteit in steden. Doelgroepen zijn ambtenaren, bestuurders en burgers in Europese steden. Met 8 zogenaamde 'policy notes' wil WIKI doelgroepen informeren over een aantal onderwerpen die op dit moment een belangijke rol spelen in stedelijke mobiliteit. De eerste note richt zich op schone brandstoffen en aandrijving in bussen. Oftewel 'schone bussen'. Dit onderwerp is van belang omdat schone bussen nodig zijn om Europese doelstellingen ten aanzien van luchtkwaliteit te behalen. Dit document (zie onder Downloads) geeft op toegankelijke wijze inzicht in de karakteristieken van verschillende opties voor schone bussen inclusief voor- en nadelen om te komen tot een keuze voor een type schone bus.

Downloads

Reageren? Dat kan op CIVITAS.eu

Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.