nieuws

TNO is partner in DRIVER, het grootste Europese R&D-project in crisismanagement

06 okt 2014

In april 2014 is binnen het Europese 7e Kaderprogramma het onderzoeksproject DRIVER (DRivingInnoVation in crisis management for European Resilience) gestart. In dit project worden diverse innovatieve oplossingen ontwikkeld en getest gericht op het functioneren van professionele diensten, op het versterken van samenwerking met burgers en bedrijven en op het verbeteren van trainen, oefenen en lessons learned.

De oplossingen worden getest in twee grootschalige joint experiments en een final demonstration. Een belangrijk resultaat van DRIVER is een crisismanagementtestbed dat door lidstaten en organisaties kan worden gebruikt om het eigen innovatieve vermogen te versterken. TNO is lid van het kernteam en levert expertise op nagenoeg alle vlakken van het project: ontwikkelen van een testbed (technologisch en methodologisch), weerbaarheid van burgers, technologische ondersteuning van first responders, het trainen en oefenen van zowel professionals als burgers, het opzetten van oefeningen en evaluaties, en standaardisering.

Nederlandse inbreng en relevantie

Met een bijdrage van € 33,4 mln euro van de Europese Unie is DRIVER het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma met betrekking tot crisismanagement van Europa. Aan DRIVER doen diverse Nederlandse partijen mee: TNO, de stad Den Haag, de Veiligheidsregio Haaglanden, E-Semble, HKV – Lijn in Water en Ecorys. Een joint experiment zal plaatsvinden in de veiligheidsregio Haaglanden. Door de ervaringen en inzichten uit DRIVER systematisch te delen en deze expliciet te relateren aan de thema's die in Nederland spelen, kunnen Nederlandse belanghebbende partijen (nationaal, regionaal en lokaal) hun eigen initiatieven versnellen. En daarmee de kwaliteit, kosteneffectiviteit en operationele inzetbaarheid van het crisismanagement in Nederland versterken. Met behulp van TNO en haar partners.

Doe mee!

Graag willen wij met partners uit praktijk, beleid en onderzoek invulling geven aan de systematische en duurzame versterking van het crisismanagement in Nederland. Bent u die partner, neem dan contact met ons op.
Voor meer informatie, zie: www.driver-project.eu.

Nieuws

Dr. Marcel van Berlo

Contact

Dr. Marcel van Berlo

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.