nieuws

TNO onderzoek wijst uit: Schone Euro- VI stadsbussen in Utrecht

22 okt 2014

De Euro-VI stadsbussen die eind 2013 zijn geïntroduceerd in de stadsbusvloot in de gemeente Utrecht zijn schoner dan de eerdere generaties dieselbussen. Dit blijkt uit metingen die TNO uitvoerde in de Utrechtse binnenstad.

Niet alleen zware vrachtauto's maar ook stadsbussen en distributietrucks zijn met de introductie van de Euro-VI norm schoner geworden. De metingen aan de nieuwe Euro-VI stadsbussen van Qbuzz die TNO in juli 2014 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Gemeente Utrecht uitvoerde, bevestigen dit beeld. Zowel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) als van fijnstof (PM) blijken in de Utrechtse praktijk gemiddeld erg laag. De nieuwe bussen zijn daarmee 85 tot 95 procent schoner dan de Euro-III bussen die ze hebben vervangen. De nieuwe bussen stoten 38 procent minder NOx en 85 procent minder fijnstof uit dan de Euro-V-EEV stadsbussen die nog deel uitmaken van de Utrechtse busvloot. Op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat met de aanschaf van de nieuwe bussen een effectieve maatregel is genomen om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren.

Verdere verbetering blijft mogelijk

De NOx-emissies van de geteste Euro-VI dieselbus zijn echter wel gevoelig voor rijomstandigheden met een langdurig lage motorbelasting, zoals het rijden in de binnenstad en tijdens drukke verkeersomstandigheden waarbij veel wordt stilgestaan en zeer lage gemiddelde snelheden worden gehaald. Dit rijgedrag is typisch voor een stadsbus in de binnenstad. De katalysator waarmee de NOx-emissies worden gereduceerd komt onder deze omstandigheden niet altijd voldoende op temperatuur en functioneert daardoor niet altijd goed. Ook eerdere metingen van TNO toonden aan dat de huidige Euro-VI wetgeving nog geen robuuste waarborg is dat deze SCR-katalysator, die bij Euro-VI voertuigen wordt toegepast, onder zware stedelijke rijomstandigheden altijd goed functioneert.

Verbeteringen van de Euro-VI regelgeving is mogelijk door voor voertuigen die in de stad rijden een Real Driving Emission (RDE) testprocedure in te voeren waarbij onder stedelijke rijomstandigheden wordt getest. Afgelopen zomer heeft Nederland bij technisch overleg van de Europese Commissie in Brussel voorgesteld om voor bussen en distributietrucks de Europese typekeuringsprocedure voor Euro-VI op dit punt te verbeteren.

Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.