nieuws

Boek ‘De factor gedrag’ van TNO nu online beschikbaar

24 nov 2014

In het boek ‘De factor gedrag’ maakt de lezer kennis met de visies en resultaten uit het onderzoeksprogramma ‘Gedrag en Innovatie’. Dit is één van de vijf Enabling Technology Programmes (ETP) van TNO die de afgelopen vier jaar (2011-2014) hebben gelopen. Dit boek is interessante kost voor ieder die meer wil weten over de wisselwerking tussen mens en (technologische) innovatie. Vanaf vandaag is ‘De factor gedrag’ online beschikbaar.

Het eerste hoofdstuk van het boek, ‘Sleutelen aan een duurzaam systeem’, gaat vooral in op pogingen om op grote schaal duurzame technologie en gedrag ingevoerd te krijgen. Het tweede hoofdstuk ‘Participeren door online te communiceren’ verkent de contouren van de participatiesamenleving en de rol die technologie daarin speelt. Het derde hoofdstuk ‘Een leven lang goed functioneren, presteren en genieten’ laat zien hoe je als burger van wieg tot graf gezonder, veiliger, zelfredzamer en productiever kunt leven. Het vierde en laatste hoofdstuk ‘De e-burger en de digitale sneeuwbal’ gaat, om een link te leggen met de praktijk, in op de risico’s van informatie- en communicatietechnologie en hoe die te voorkomen zijn of in elk geval in te dammen.

Gedragsverandering in de praktijk

Daarnaast worden veel cases beschreven: praktijkvoorbeelden waarin innovatie en gedragsverandering op een geslaagde manier samengaan. Ten slotte maken de projectleiders van het ETP Gedrag en Innovatie u deelgenoot van wat zij tijdens dit programma meemaakten en vertellen zij u wat de samenleving in hun ogen aan de resultaten kan hebben. Door het boek heen wordt, om dat te verduidelijken, een dag beschreven uit het fictieve gezin Dobbelaar. De leden van dit gezin ervaren in hun dagelijks leven de mogelijkheden van de innovaties die onderzocht werden in het ETP Gedrag en Innovatie.

Wij wensen u behalve veel leesplezier ook veel innovatie en gedragsverandering toe!

Lees hier de online versie van het boek: issuu.com

Lezen...
Nieuws
Contact

Prof.dr. Steven Dhondt

  • sociale innovatie
  • kwaliteit van de arbeid
  • teams
  • arbeidsproductiviteit
  • innovatiemanagement

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.