nieuws

Baggerslib: waardevolle grondstof in de waterbouw

15 dec 2014

Wat doe je met de vele tonnen baggerslib die jaarlijks overal ter wereld boven water komen? Zo snel en zo goedkoop mogelijk afvoeren is doorgaans het motto. Behalve als je dat slib op de baggerlocatie zelf zou kunnen verwerken tot panelen die rottende beschoeiingen vervangen. Hoe een TNO-innovatie het Alblasserdamse ingenieursbureau NETICS van het ondernemersduo Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp nieuwe markten moet gaan bezorgen.

(foto van Shell LiveWIRE)

Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont in rivierdelta’s, zegt Besseling: ‘Rivierdelta’s zijn waardevolle maar kwetsbare gebieden. Je moet er regelmatig baggeren om de rivier bevaarbaar te houden en om overtollig water te kunnen lozen.’ Bij het baggeren komt slib naar boven, dat doorgaans tegen hoge kosten wordt afgevoerd. Besseling: ‘NETICS beschikt over technieken om baggerslib als basismateriaal voor bouwelementen te gebruiken. Daarvoor moet je het slib eerst ontwateren en dat is een tijdrovend karwei. Toen een kennis mij vertelde dat TNO over een technologie beschikt die dat proces aanzienlijk versnelt, was ik direct geïnteresseerd.’

Technologie zoekt Ondernemer

TNO bood de technologie aan in het kader van ‘Technologie zoekt Ondernemer’, een programma waarin bedrijven kennis kunnen maken met kansrijke innovaties van TNO om ze verder te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Besseling: ‘Het idee was om zeoliet, een product dat je uit de bodem kunt winnen maar ook synthetisch kunt produceren, te gebruiken voor het snel en efficiënt drogen van slib. Zeoliet is daar uitstekend geschikt voor, omdat het er bij aanraking met water warmte vrijkomt, die het vocht doet verdampen.’

Ter plekke verwerken

NETICS en TNO gingen met elkaar in zee: ‘We kregen co-financiering uit de SBIR-regeling, die helpt bij het naar de markt brengen van innovaties. Tijdens een haalbaarheidsstudie ontdekten we een andere eigenschap van zeoliet: het versterkt de structuur van bouwelementen die je uit gedroogd slib kunt samenpersen.’ Zo ontstond GEOWALL®, een paneel van baggerslib dat direct op de plek waar het slib boven water komt geproduceerd kan worden met mobiele apparatuur. GEOWALL® zit nu in de testfase: ‘De testen voeren we samen met TNO uit en de vooruitzichten zijn gunstig. We rekenen op een kostenbesparing ten opzichte van andere soorten beschoeiing van zo’n dertig procent.’ GEOWALL® heeft een levensduur die twee keer langer is en voor het drogen van het slib zijn geen grote terreinen nodig. Dat je eventueel ook vervuild slib ter plekke kunt verwerken, is een voordeel omdat de wet- en regelgeving dan soepeler is.

Wereldwijd

NETICS denkt ondertussen al aan andere toepassingen: ‘Bijvoorbeeld om bij dreigende wateroverlast snel waterkeringen te produceren. Je kunt de panelen ook vullen met wat plantenzaad en als groene muur gebruiken en omdat de panelen sterk, stabiel en maatvast zijn, vormen ze in de Derde Wereld een alternatief voor de stenen die daar nu in de zon drogen.’ Besseling rekent erop dat GEOWALL® over een paar jaar het karakter van het bedrijf zal hebben veranderd: ‘We zijn dan wereldwijd toonaangevend in het gebruik van baggerslib als bouwmateriaal en NETICS is veranderd van een innovatief ingenieursbureau in een leverancier van innovatieve technologieën. En dat alles in voortdurende samenwerking met de mensen van TNO, die precies begrepen waar we mee bezig waren en wat we nodig hadden.’

Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp nodigen geïnteresseerden uit voor een bezoek aan de testlocatie: eldert@netics.nl

Nieuws
Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.