nieuws

De voordelen van dieper inzicht in chemische processen

27 sep 2014

Dieper inzicht in bestaande chemische processen. Daartoe leidt het modelleren van stroming, chemische interacties en thermodynamische systemen. Modelleringskennis van TNO helpt bedrijven die hun bestaande maar complexe processen beter willen leren begrijpen, zodat zij hun resource-efficiency, kostenperformance en procesveiligheid veel gerichter kunnen optimaliseren.

"Op heel veel chemische bedrijven staan al decennialang installaties waarin allerlei reacties en conversies plaatsvinden", vertelt ir. Jan Willem Slijkoord van TNO. "Bij veel bedrijven komen chemisch technologen en engineers op de site proefondervindelijk tot modificaties om de processen nog efficiënter te laten verlopen. Ondanks de gebundelde ervaring, worden de processen niet altijd voor de volle honderd procent goed begrepen. Misschien bestaan er binnen het process-window nog steeds mogelijkheden tot verbetering. Denk aan procesveiligheid, onderhoudskosten, integriteit van apparatuur, downtime en restafval. Daar komt bij dat lang niet elke operator gewend is of tijd heeft om de waargenomen efficiencymaatregelen goed te rapporteren. Dus het leervermogen binnen een productiefaciliteit is niet altijd optimaal."

De werkelijkheid beschrijven

"Chemische processen zijn vaak bijzonder complex. Je kunt niet altijd precies zien wat er gebeurt. Daarom is modelleren een heel leerzame ervaring", meent Slijkoord. "Het is daarbij essentieel dat het modelleren in nauw overleg met procestechnologen plaatsvindt. Immers, zij kennen hun processen het beste. Met een model dat het proces goed beschrijft, kun je bovendien procescondities veranderen en kijken hoe het model op die veranderingen reageert. Vervolgens kun je met het oog op de gewenste verbetering veel gerichter modificaties doen in het werkelijke proces. Op basis van fysische en chemische expertise en kennis van modelleren, is TNO in staat om commerciële softwarepakketten met zelf ontwikkelde software plug-ins te modificeren. Zodoende komen we tot unieke modellen die een specifiek proces of procesdeel op een chemische plant beschrijven. In samenspraak met de procestechnologen bepalen we of dat model goed de werkelijkheid beschrijft."

Gezamenlijk proces

"We bestuderen flow, temperatuur, impact van deeltjes, fasenovergangen enzovoorts. Alle ins en outs van het proces komen aan de orde; ook de dingen die eigenlijk niet zo goed gaan. TNO is door haar wettelijk onafhankelijke status een ideale partner om ook dit soort vertrouwelijke informatie mede te delen omdat wij geen enkele bemoeienis hebben met de bestaande business. Het is een superinteractief proces tussen de specialisten van TNO en de procestechnologen, waarbij we achtereenvolgens het probleem analyseren, een model ontwikkelen en regelmatig laten zien op welke punten het wel en juist nog niet werkt. Vervolgens maken we dat model werkend. Pas als de klant bevestigt dat het de werkelijkheid goed beschrijft, gaan we praten over specifieke veranderingen die tot de gewenste verbeteringen kunnen leiden. De interactie met de klant, met uiteindelijk een resultaat waarover hij tevreden is, maakt ons enthousiast."

Nieuws

Ir. Jan Willem Slijkoord

Contact

Ir. Jan Willem Slijkoord

  • Sustainability
  • Polymers
  • Recycling
  • Brightlands Material Center
  • Shared Research Innovation
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.