nieuws

Groeien met modulaire en schaalbare productiefaciliteiten

26 sep 2014

Er liggen grote kansen in de chemische industrie voor decentrale en flexibele productie. Maar als productie-units kleiner en flexibeler worden, is de vraag hoe er toch geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. TNO onderzoekt de mogelijkheden van modulaire en schaalbare productiecapaciteit en identificeert business opportunities.

De tijd van het bouwen van nieuwe grote chemische fabrieken in Europa is voorbij. De industrie kijkt steeds meer naar decentrale en flexibele productiecapaciteit. Dat komt onder meer omdat de groei van de Westerse industrie met name in hoogwaardige in plaats van bulkchemicaliën zit. Voor innovatieve producten met een korte levensduur is het onrendabel om grote productie-eenheden op te zetten, zeker als markten volatiel zijn. Met kleinere plants kan snel op de vraag worden ingespeeld. Ook kunnen logistieke kosten worden verlaagd door de productie te verplaatsen naar de locatie waar grondstoffen of klanten nabij zijn. Daarbij zijn de (financiële) risico's van kleinere productie-units kleiner. Verder gelden ook steeds strengere veiligheidseisen die grootschalige centrale productie en vervoer lastiger maken en zijn grote capaciteitsuitbreidingen niet meer rendabel te krijgen. Nieuwe technologie maakt echter kleinschaliger en decentrale flexibele productie mogelijk.

Economy-of-scale

In kleinere units en op afgelegen plekken produceren levert minder schaalvoordelen op. Daardoor worden producten duurder en minder concurrerend. Innovatieve technologie is vaak prijziger en moet voor een deel nog doorontwikkeld worden. Dat brengt extra kosten en risico's met zich mee. TNO onderzoekt hoe de voordelen van decentrale productie te combineren zijn met de voordelen van schaalgrootte. "Wij hebben een model ontwikkeld waarmee we voor chemische bedrijven kunnen berekenen welke business- en verdienmodellen het meest geschikt zijn voor een decentrale of modulaire wijze van productie", zegt Ileana Hernandez Mireles, projectleider en consultant op dit onderwerp. De crux van het model zit in de manier waarop de modulaire productie kan worden opgeschaald. Hernandez: "Het gaat om nieuwe, minder arbeidsintensieve productietechnieken, nieuwe markten en nieuwe producten, vaak biobased. De bestaande kosten gebaseerde modellen zijn daar onvoldoende op ingericht."

Nieuwe businessmodellen

Een goed voorbeeld van de voordelen van een flexibele, decentrale productie is te vinden in de chloor-business van Akzo Nobel. Het vervoer van chloor over het spoor is door steeds strengere regelgeving rondom veiligheid een probleem geworden. Daarom heeft Akzo Nobel de productie verplaatst naar de afnemer, waar een kleinere fabriek staat. In feite is dat naast een technologische uitdaging ook een business uitdaging. Het hele business-model van de onderneming verandert. Hernandez: "Het is voor chemische bedrijven moeilijk te berekenen op welk moment ze een gedecentraliseerde productie-unit kunnen uitbouwen of moeten kiezen voor modulaire en flexibele bouw. Het gaat om een nieuwe wijze van produceren, dit vraagt een ander manier van denken over groei. Ons model berekent bij welke cash-flow en welke output het rendabel is om een nieuwe modulaire productie-unit bij te bouwen of aan te koppelen. Op die manier kan dus verantwoord met minder financiële risico's worden geproduceerd."

Nieuws

Dr. Ileana Hernandez Mireles

Contact

Dr. Ileana Hernandez Mireles

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.