nieuws

Ir. F.L.M. (Frank) van den Bogaart (TNO) geridderd voor zijn bijdrage aan ontwikkeling van radartechnologie

26 sep 2014

TNO speelt al sinds de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van radartechnologie. Het effect van al deze activiteiten wordt dagelijks ervaren door zowel de Nederlandse krijgsmacht als de industrie in de vorm van betere observatie en communicatie.

Een zeer belangrijke rol daarin heeft TNO-medewerker Frank van den Bogaart gespeeld. Het is met trots dat TNO bekend maakt dat het Z.M. Koning Willem-Alexander heeft behaagd Frank van den Bogaart, op voordracht van Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, voor zijn inspanningen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mede dankzij hem is Nederland leidend in de wereld op het gebied van radar.
Frank met Burgemeester Van der Sluijs van Leidschendam-Voorburg tijdens de uitreiking van de onderscheiding

In zijn meer dan 25 jaar omspannende carrière heeft Frank van den Bogaart steeds richting gegeven aan het TNO-onderzoek in waarnemingssystemen ten behoeve van Defensie. Hij was vanaf 1987 een van de eersten in Nederland die zich bezighield met Microgolf Monolithische Geïntegreerde Circuits (MMIC's) en heeft het onderzoek op dit terrein vervolgens jaren geleid. Ook nu nog is het nationale MMIC-onderzoek van enorm belang voor de wereldwijd prominente positie van Nederland op het gebied van radar. Sinds de oprichting in 2002 is Frank actief als drijvende kracht in het Platform Nederland Radarland, waarin de gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijven de krachten bundelen om tot baanbrekende innovaties te komen.

In 2008 was hij General Chair van de European Microwave Week (EuMW) en in 2013 aanvaardde hij een positie in de EuMA Board of Directors. Hij is als stuurgroeplid tevens nauw betrokken bij het Dutch Radar Centre of Excellence (D-RACE), waarbinnen TNO en Thales Nederland nauw samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor radar en geïntegreerde sensorsuites.
Naast zijn werk voor TNO is hij tevens voorzitter van de NAVO-werkgroep Radar.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.