nieuws

MATCH: een structurele aanpak voor keuzes in procestechnologie

29 sep 2014

Een technische consultancyservice die bedrijven helpt onderbouwde procestechnologische keuzes te maken wanneer innovatie benodigd is. Dat is MATCH, ofwel matching advanced technology to chemistry. Doordat de experts van TNO niet alleen de technologie maar ook de businesscase in kaart brengen, leidt MATCH tot snel en bruikbaar resultaat. Bedrijven kunnen daar veel geld mee besparen.

"Een fabrikant die voor een technologische keuze staat, kiest veelal de weg die hij al kent", vertelt senior consultant dr. Wemke van der Weij van TNO. "Blijkt gaandeweg dat de technologie niet werkt, dan vraagt dat om aanpassingen die onnodig veel geld kunnen kosten. Met MATCH zorgen we dat bedrijven zo'n vergissing minder snel kunnen maken. Wij helpen inzichtelijk te maken welke keuzes er bestaan voor de technologie die voor een bepaald chemisch proces nodig is. Daartoe zijn we in staat omdat we beschikken over een brede blik qua keuzeveld. Op onze laboratoria hebben we niet één reactor staan maar meer reactors, we werken al decennialang voor uiteenlopende bedrijven en bovendien zijn we als kennisinstituut volledig onafhankelijk."

Grote kans van slagen

Het geheim van MATCH schuilt in de combinatie van een businessconsultant en een technisch expert die al vanaf de eerste kennismaking bij de klant samen optrekken. Van der Weij: "Op die manier kunnen we in overleg met de klant heel goed kijken naar de daadwerkelijke vraag. Tegelijkertijd stelt die combinatie ons in staat in te zoomen op vragen over de resultaten – wat wel en niet kan. In een quickscan rekenen we alles voor, niet alleen voor wat betreft de technische prestaties, maar ook aangaande zakelijke aspecten zoals afschrijvingstermijnen en terugverdientijd. Met onze expertise helpen we de technologisch hoogstaande kennis – die van onszelf maar natuurlijk ook die van de klant – in een businesscontext te plaatsen. We zetten ons in om de techniek daadwerkelijk te lanceren, zodat die ook succesvol wordt. Door het keuzeproces met een brede blik te bekijken, heb je als bedrijf een veel grotere kans van slagen."

Wisselwerking

Een van de klanten die recent van MATCH gebruikmaakten is een farmaceutisch bedrijf. Projectmanager ir. Gerhard Reeling Brouwer van TNO licht toe: "Het bedrijf leverde ons een aantal proceskarakteristieken, waarbij ze vooral geïnteresseerd waren in de scheiding van stoffen. Daarop brachten we eerst de geschikte bestaande en nieuwe scheidingstechnologieën in kaart. Vervolgens gaven we die een ranking, op basis van de requirements. Wil je twee grondstoffen scheiden, dan heb je een andere technologie nodig dan wanneer je op ppm-niveau de onzuiverheden uit een stof wilt halen. In eerste instantie maakten we die ranking puur op expertise. Nu we het kaf van het koren hebben gescheiden, zal er in een volgende fase experimenteel meer verder worden gegaan. Bijzonder aan dit project was de wisselwerking: het farmaceutische bedrijf leverde technologie waarin zij de expert zijn en wij brachten technologie in waar wij weer meer van weten."

Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.