nieuws

'Provide!': flexibiliteit is het sleutelwoord

29 sep 2014

Het ontwikkelen van geavanceerde procestechnologie in de chemische industrie, die aansluit op de behoefte en snel kan worden geïmplementeerd. Dat is de doelstelling van het shared innovation program 'Provide!'. Tijdens een rondetafelsessie in Eindhoven maakten industriële partijen hun visie en wensen met betrekking tot de focus van het programma kenbaar. De resultaten zullen worden gebruikt om in januari 2015 van start te kunnen gaan.

"We hebben gekozen voor chemie met hoge toegevoegde waarde", legt ir. Martijn de Graaff van TNO uit. "Nieuwe chemie mogelijk maken met nieuwe procestechnologie. Op 30 juni jl. organiseerden we een bijeenkomst om de trends te laten zien en te discussiëren met industriële partijen die actief zijn in zowel commodities als specialties en fijnchemie. Waar gaat het goed in hun bedrijf? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat is er nodig om de verwachtingen te realiseren? Met ons shared innovation program Provide! zoeken we aansluiting op de directe behoefte vanuit de markt. De deelnemende partijen gaan – met focus – sturen op de onderwerpen die we in het programma oppakken."

Verhogen van de winstmarge

"In de chemische industrie is energie erg belangrijk", vervolgt De Graaff. "De energieprijzen in Europa zijn hoog ten opzichte van bijvoorbeeld de VS. Dit programma gaat echter niet over het ontwikkelen van technologie om energie te besparen. Wij kiezen specifiek voor de productkant, voor het verhogen van toegevoegde waarde. De chemische industrie in Noordwest-Europa, zeker in Nederland, richt zich voor een groot deel op de productie van commodities: grote volumes met weinig toegevoegde waarde, dus een kleine winstmarge. Onze ambitie is om de waarde te verhogen. Dat doen we door samen aan procestechnologie te werken die efficiënt en flexibel nieuwe producten mogelijk maakt of kosten verlaagt. TNO voelt zich thuis in enerzijds de chemieontwikkeling en anderzijds de procestechnologische ontwikkeling. Wij kunnen beide kanten daarom heel goed verbinden."

Behoefte aan flexibiliteit

"Anders dan bijvoorbeeld China, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Brazilië, heeft Noordwest-Europa weinig grondstoffen. Waar we echter in uitblinken, is de kennis- en technologiepositie. Hoe kunnen we die zo benutten, dat onze industrieën een concurrentiepositie behouden? Welke nieuwe producten of technologieën zijn daarvoor nodig? Een belangrijke trend die we identificeerden, is de behoefte aan flexibiliteit, ofwel; sneller acteren op de vraag van je klanten, in staat zijn snel nieuwe producten te lanceren, weten om te gaan met regioverschillen. Naar aanleiding van de rondetafelconferentie gaan we ons richten op drie visionaire beelden rondom flexibiliteit en hoge toegevoegde waarde. Vervolgens willen we vijf technologieën inzetten die daar ook op korte termijn aan bijdragen, namelijk flowchemie, scheidingstechnologie, elektrochemie, particle engineering en modularisering. Daarbij vormen businesscase-analyse en nieuwe businessmodellen een belangrijke ondersteunende activiteit."

Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.