nieuws

TNO helpt transportsector veel kosten te besparen

25 sep 2014

Ondernemers in de transportsector kunnen enorme besparingen behalen als de reistijd van elke rit adequaat is voorspeld, ze minder lang hoeven te wachten op terminal of distributiecentrum en de belading van vrachtwagens en binnenvaartschepen beter wordt benut. Om dat te bereiken heeft TNO een informatieplatform ontwikkeld waarin data van partijen binnen en buiten de sector slim aan elkaar worden gekoppeld. Deelname vergt een geringe investering.

"Er is heel veel informatie voorhanden, maar die krijgt pas waarde als je alles slim aan elkaar knoopt en laagdrempelig toegankelijk maakt", zegt Maarten Oonk, marktmanager Logistiek. "Bij TNO zijn we al jaren gespecialiseerd in big data. De kunst is data uit verschillende bronnen te combineren, structureren, verrijken en visualiseren zodat er waardevolle informatie ontstaat die partijen in de transportsector in staat stellen hun logistieke operatie te optimaliseren. Het gaat daarbij om het gecontroleerd delen van data. Vervoersbedrijven voeden het platform met data uit hun planningssystemen en wij combineren die met actuele gegevens over weer verkeer. Alle informatie is real-time en wordt continu ververst. Ook hebben we er historische gegevens in opgenomen. Met behulp van speciale algoritmes kunnen we heel nauwkeurig reis- en wachttijden voorspellen. Omgekeerd gebruiken bijvoorbeeld terminaloperators de informatie om hun planning te optimaliseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten."

Capaciteit beter benutten

Een ander belangrijk onderdeel van het systeem is het uitwisselen van informatie tussen ondernemers onderling. Daardoor kunnen zij elkaars capaciteit veel beter benutten. Dagelijks rijden veel vrachtwagens leeg of onvoldoende beladen op de weg en bij binnenvaartschepen is de situatie niet anders. "Vaak heeft een ondernemer, die containers vervoert per vrachtwagen of schip, ruimte over waar andere bedrijven graag gebruik van zouden maken. Via het platform brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Je hoeft geen duur systeem aan te schaffen. Toegang tot het platform gebeurt via een eenvoudige applicatie die je koppelt met je bestaande IT-omgeving of planningssysteem. Deelnemende ondernemers bepalen zelf wie over welke informatie mag beschikken. En het is ook aantrekkelijk voor de grote groep zelfstandige rijders. Zij gebruiken een app voor smartphone of tablet waarmee ze eenvoudig en snel op opdrachten kunnen intekenen."

Logistiek slimmer organiseren

Inmiddels heeft de topsector Logistiek het platform van TNO omarmd. Als partijen op de mainports en grote distributieknooppunten via het platform de handen ineen slaan en het platform in de praktijk implementeren, is de sector transport en logistiek volgens Oonk veel beter, efficiënter en duurzamer te organiseren. Hij ziet het dan ook als een flinke stap in de richting van synchromodaliteit: niet langer vooraf plannen dat een container dan en dan via de weg van A naar B gaat, maar dat per deel van het traject laten afhangen van de beschikbare, goedkoopste, snelste of duurzaamste transportmodaliteit. "Alles staat of valt met het slim combineren en ontsluiten van real-time data", zegt hij. "Ondernemers die het systeem werkend zien, zijn gelijk om. Dit systeem gaat er tevens toe bijdragen dat ons land internationaal een toonaangevende positie behoudt wat betreft het regisseren van goederenstromen."

Nieuws

Ing. Nicolien Hendrickx

Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.