nieuws

De Waakzame Flat

13 jan 2015

Hoe kunnen we onze flats op een betaalbare manier beschermen tegen inbraak en overlast? Dat was de vraag van woningcorporatie Waterweg Wonen in Vlaardingen. In een challenge van een week bedachten experts van TNO samen met ondernemers slimme oplossingen. Deze oplossingen bieden kansen voor woningcorporaties, overheid en bedrijfsleven.

Woningcorporatie Waterweg Wonen heeft veel flatgebouwen met sociale woningen die allemaal een zelfde soort probleem hebben: door het gebrek aan onderlinge bekendheid en sociale cohesie is er vaak sprake van overlast, vandalisme en woninginbraak. Ze kwamen met een uitdagende casus voor TNO: hoe maken we van de galerijflat weer een veilige en aantrekkelijke woonomgeving door gebruik te maken van bestaande technologie of producten? Gedurende een week zette een multidisciplinair team zijn tanden in deze uitdaging. Op vrijdagmiddag presenteerde het team trots de resultaten aan de uitdager.

Resultaten

Een team van experts op het gebied van sensoren, privacy, social media, sociale veiligheid en nieuwe businessmodellen ging aan de slag met een specifieke galerijflat. Zo kregen zij goed inzicht in de wensen en behoeften van de bewoners, de woningcorporatie, de gemeente en de politie. Bewoners vertelden bijvoorbeeld dat ze zich graag veiliger willen voelen, maar dat het niet de bedoeling is dat de flat een fort wordt. Daarom richtte het team zich op toegankelijke en vriendelijke oplossingen.

TNO ontwikkelde volgens een gestructureerde methodiek zeven oplossingen die samen het totaalconcept 'De Waakzame Flat' vormen. De waakzame flat is een flat met haar directe omgeving die met behulp van slimme technologische (deel)concepten een oplettende en signalerende én tegelijkertijd vriendelijke entiteit is. De oplossingen richten zich niet op het beveiligen van individuele wooneenheden, maar zoveel mogelijk op de gedeelde en openbare ruimten in en om de flat.

Veiligheid van buiten naar binnen

De waakzame flat maakt in de concepten veel gebruik van licht en sensoren. Zo wordt de omgeving van de flat veiliger met het concept Spot On. Slimme sensoren herkennen of er een groep mensen in de buurt staat. Vervolgens richt een lichtbundel van de flat zich op die groep. Hangjongeren denken: ‘hé, die flat let op ons!’. Dat maakt de hangplek een stuk minder aantrekkelijk.

Verder naar binnen in de flat komen we in de centrale hal. De uitdaging is hier om ongewenste bezoekers en ongewenst gedrag te voorkomen en tegelijkertijd de verbinding van bewoners met de flat te vergroten. Een display biedt informatie aan bewoners bij binnenkomst en heeft geïntegreerd een welkomstscherm met daarop een foto van de persoon die zojuist is binnen gekomen. Dit geeft een welkomstgevoel voor bewoners en haar genodigden en vormt tegelijkertijd een drempel voor personen die niet thuishoren in de flat.

Eén laatste voorbeeld zijn lampen die aangaan als er iemand door de galerij loopt. De lampen met sensoren volgen als het ware de bezoeker op zijn weg door de galerij. Voor de bewoners voelt dat veilig, voor iemand die er niet thuishoort is het een signaal dat hij in de gaten wordt gehouden. Ieder kan zelf de kleur van zijn lamp kiezen. De bewoners voelen zich zo meer eigenaar over de lampen en hun galerij en kunnen zelfs samenwerken om een mooi geheel van de galerij te maken.

Naast veiligheidsoplossingen keek het team ook naar de kansen of mogelijkheden om meer gebruik te maken van beschikbare data van betrokken partijen. Het team heeft hiervoor een visualisatie-tool ontwikkeld genaamd Flatview. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk of er verbanden, patronen aanwezig zijn in de flat(s) waarop gericht (gezamenlijk) kan worden geïntervenieerd.

Succesvolle samenwerking gouden driehoek

Waterweg Wonen, politie en gemeente Vlaardingen ontvingen de resultaten positief en zien de werkwijze en resultaten van de challenge als een blauwdruk voor flats met vergelijkbare problemen. Ze hebben aangegeven graag mee te werken aan de verdere ontwikkeling en validatie van de innovaties. Tevens worden gesprekken gestart met andere woningcorporaties om het concept te delen en toe te passen.

Het team werkte nauw samen met MKB’ers om de haalbaarheid van de oplossingen te bepalen. Ook zij reageerden positief op de mogelijkheden om hun producten en diensten verder te ontwikkelen. De volgende stap om de waakzame flat te realiseren is het opzetten van een technologiecluster. Er zijn al enkele MKB’s die hun innovaties op de markt willen brengen, maar er kunnen er nog veel meer meedoen. Hoe meer geïnteresseerden, hoe aantrekkelijker om ermee aan de slag te gaan voor alle partijen.

Thema

Defensie en veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Maar veiligheid is niet vanzelfsprekend. Of het nu gaat om defensie, justitie en veiligheid, politie, bedrijfsleven of... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.