nieuws

Kansen voor de afvalbranche in China en Hongkong

07 jan 2015

Niet om de technologie van vandaag te verkopen, maar die van morgen en overmorgen. Met dat doel voor ogen bracht TNO’er Art de Boo het afgelopen jaar diverse malen een bezoek aan Hongkong. Zowel de miljoenenstad zelf als het achterland biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven en TNO kansen op het gebied van chemische technologie die afval omzet naar waardevolle basischemicaliën en andere producten.

In Hongkong is het afvalprobleem groot

“Take, make and waste – we halen grondstoffen uit de ondergrond en de atmosfeer, stoppen die in producten en gooien ze aan het einde van de levenscyclus op een grote hoop”, legt De Boo uit. “De bronnen raken echter op en we zadelen komende generaties met een fors milieuprobleem op. Daarom zijn er gedachten om de lineaire economie om te vormen naar een circulaire economie: een economie die er op is gericht afval te vermijden en uitgaat van een eindeloze cirkel waarin materialen steeds weer worden hergebruikt. De kunst is om het proces aan de voorkant zodanig te organiseren, dat we de grondstoffen aan het einde van de levenscyclus van het product weer kunnen scheiden.”

Hoe kwam TNO in Hongkong terecht? 

“In mei 2013 bezocht een handelsdelegatie onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen Hongkong. Zij tekende daar een memorandum of understanding met Secretary for the Environment Wong Kam-sing. Het werd al snel duidelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven er veel kan betekenen. Denk aan bedrijven met expertise op het gebied van scheidingstechnologie, afvalverbranders en sensoriek. Om deze kanse te verzilveren is een Partners in International Business (PIB) consortium opgezet, waar TNO is gevraagd bij aan te haken. Niet om de technologie van vandaag, maar die van morgen en overmorgen en het transitiemanagement te verkopen. Wat voor Europa geldt, geldt tenslotte net zo zeer voor Hongkong. Ook daar moeten de overheid en het bedrijfsleven ervan worden overtuigd dat het verstandig is om niet alles in afvalverbrandingsinstallaties te stoppen, maar te investeren in technologieën met hogere waarde en daarvoor transitie-experts in te huren. 

Wat kan TNO bijdragen? 

“In Hongkong wonen 7 miljoen mensen heel dicht bij elkaar. Die produceren een afvalberg waarmee ze geen raad weten. Daarom zoeken ze alternatieve technologieën en infrastructuren om dat tot waarde te brengen, ofwel technologie die afval omzet naar waardevolle basischemicaliën en andere producten. TNO heeft chemische innovatietechniek in huis die het mogelijk maakt om afval te transformeren naar waardevolle grondstoffen, in plaats van naar plastics van mindere kwaliteit of briketten voor de open haard. Maar er is veel meer nodig voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dat vraagt om fiscaliteit, overheidsbeleid, ondernemerschap, milieubewustzijn, ontwerpinnovatie. Op Europees niveau zijn wij gewend om met al die stakeholders rekening te houden en zaken te doen.”

Kunnen bedrijven zich nog aansluiten?

“Wij nodigen grote én kleine partijen in de afvalbranche, met kennis van bestaande en toekomstige technologie, van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Hoe meer, hoe beter. Hongkong is een stepping stone naar mainland China. Denk alleen al aan Shenzhen, een stad van 13 miljoen mensen. Met industriële conglomeraten staat de stad voor enorme uitdagingen op het gebied van afvalstromen en milieu. Bovendien zijn al die industrieën op zoek naar nieuwe grondstoffen. Partijen die de uitdaging willen aangaan om ter plaatse zaken te doen, kunnen met mij contact opnemen. Als TNO loodsen we hen graag naar consulaten, partners in business en het ministerie van Economische Zaken. China is er hongerig naar om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met onze kennis en ervaring kunnen we gezamenlijk een route uitstippelen. Ik word daar ontstellend vrolijk van.”

Nieuws
Contact

Monique Wekking MSc

  • Biobased
  • Hernieuwbare grondstoffen
  • Biorizon
  • Bioraffinage
  • Chemische bouwstenen

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.