nieuws

TNO krijgt drie opdrachten van de EU

07 jan 2015

TNO start met projecten in het kader van Horizon 2020. Horizon 2020 is de subsidieregeling van de EU waarin aan marktpartijen wordt gevraagd om innovaties op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen. Het gaat om innovaties waarvoor meerdere partijen nodig zijn. Van de vier regelingen waarop TNO heeft ingetekend, zijn er drie toegekend: Co-pilot, Consens en Great. TNO is trots op dit resultaat. 

1. Co-pilot

Bij het project Co-Pilot draait het om nanotechnologie. In het verduurzamen van de economie kunnen nanodeeltjes een belangrijke rol spelen. Zo wordt nanotechnologie toegepast om zonnecellen een grotere capaciteit te geven. In dit project treedt TNO op als coördinator. Op basis van de marktkennis en eigen research brengt TNO de beste partijen samen. De EU vraagt een flexibele pilotinstallatie te ontwikkelen waarin kosteneffectief nanocomposieten kunnen worden geproduceerd. Martijn de Graaff van TNO: “Flexibel wil zeggen dat er meerdere type nanodeeltjes moeten kunnen worden geproduceerd met dezelfde installatie. TNO doet al langere tijd onderzoek naar nanotechnologie, maar ook naar apparatuur om metingen te doen naar nanodeeltjes. Die kennis kunnen we nu combineren. Doel van het project is om de innovatie naar een hoger niveau te tillen.” In Co-Pilot werken 13 bedrijven samen, waarvan ongeveer de helft tot het mkb behoort. Het project loopt tot en met 2018. 

2. Consens

Bij het project Consens is TNO geen coördinator, maar een van de deelnemende organisaties. Het project draait om procestechnologische ontwikkelingen. De EU wil dat er meer chemische installaties komen waarin meerdere stoffen kunnen worden geproduceerd. De Graaff: “In een chemische installatie kan nu vaak maar één type product worden geproduceerd. Wil een fabriek omschakelen, dan moet een compleet nieuwe fabriek worden opgezet. Dat is kostbaar en niet duurzaam.” TNO brengt onder meer kennis in op het gebied van regelen en meten. De Graaff: “Bijvoorbeeld door een sensor te ontwikkelen die kan meten of er vervuiling plaatsvindt bij een reactie. Door deze vervuiling in een vroeg stadium te detecteren kun je voorkomen dat een systeem dichtslibt. TNO doet al jaren onderzoek naar continue reactorsystemen.” Het project loopt tot en met 2018.

3. Great

“Het EU-project GREAT brengt in kaart welke financieringsmogelijkheden er zijn voor grote Europese innovatie-initiatieven. Door een aantal concrete initiatieven te ondersteunen bij een financieringsverzoek, moet duidelijk worden waar alle toekomstige gecombineerde onderzoeksprojecten van kunnen profiteren en hoe”, zegt Maurits Butter van TNO. Publiek-private innovatieprojecten zijn moeilijk te financieren. Er zijn wel geldstromen, maar het daadwerkelijk krijgen van voldoende kapitaal is complex en moeizaam. Dit maakt het zoeken naar financiering niet alleen tijdrovend maar ook risicovol. Butter: “De kans is aanzienlijk dat veel tijd en moeite wordt gestoken in een aanvraag die wordt afgewezen, omdat de procedure of richtlijnen niet goed gevolgd zijn.”  Ook is het de bedoeling om overheden te adviseren hoe zij financieringsbronnen beter kunnen stroomlijnen, zodat het geld makkelijker bij onderzoeksprojecten terechtkomt. TNO is een van de twaalf deelnemers in het project GREAT. 

Wilt u meer weten over Horizon 2020?

Neem contact op met Martijn de Graaff

Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.