nieuws

EnTranCe, de locatie waar TNO werkt aan de duurzame energietransitie

13 okt 2015

Op het EnTranCe terrein in Groningen heeft TNO een locatie gericht op systeemintegratie: de HESI facility. Op deze locatie gaan wij met partners en klanten de uitdaging aan om de verduurzaming van het energiesysteem op een betaalbare manier te laten plaatsvinden zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van het huidige energiesysteem en de levering van energie. Dit betekent dat de huidige separaat opererende energiesystemen geïntegreerd moeten worden met een (nieuw) duurzaam energiesysteem. Zo ontstaan er hybride (elektriciteit, warmte en gas) energiesystemen.

Het is één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst: de overgang naar een duurzame samenleving die is gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen. Bij EnTranCe – het Centre of Expertise Energie van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe – bouwen studenten, onderzoekers, ondernemers, bedrijfsleven, publiek en TNO gezamenlijk aan de duurzame samenleving van morgen. Op dinsdag 13 oktober is EnTranCe feestelijk geopend door Zijne Majesteit de Koning.

Op deze locatie zal TNO met de HESI facility zich richten op de systeemintegratie aspecten van de energietransitie, waarin elektriciteit, warmte en gas in relatie tot elkaar onderzocht worden. Systeemintegratieprojecten bestaan vaak uit meerdere partijen die gezamenlijk werken. Een eerste stap hierin is gezet met de onlangs gestarte samenwerking tussen Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE).

TNO zal bij deze uitdaging ook verbinding zoeken met andere internationale laboratoria zoals bijvoorbeeld het grootse lab voor systeemintegratie in de VS: NREL ESI Faciliteit en met Europese labs. Als partner zal TNO in dergelijke projecten met de HESI facility alle faciliteiten bieden die nodig zijn voor dergelijk onderzoek. TNO voorspelt een verdubbeling van haar inzet in deze aspecten in de komende jaren.

Roadmap

Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. Lees verder
Nieuws

TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek van morgen

10 september 2015
TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) starten een unieke samenwerking om de grote energievraagstukken voor de toekomst te gaan beantwoorden. In het nieuw op te richten... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.