nieuws

Innovatieprojecten sensortechnologie en energie ondersteund door Groningen

08 okt 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen heeft besloten bijna € 250.000 bij te dragen aan twee Groningse innovatieprojecten op het gebied van sensortechnologie en energie. In deze projecten, die gezamenlijk een totale omvang hebben van ongeveer 5 miljoen euro, werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten. Het College ziet dergelijke samenwerkingsprojecten in kennisintensieve bedrijfssectoren als een belangrijke stimulans voor het vergroten van de werkgelegenheid.

Monitoring ondergrondse pijpleidingen

Het STOOP project (Sensor Toepassing Op Ondergrondse Pijpleidingen) is erop gericht om op basis van Big Data over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies te voorspellen wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat tijdig kan worden vervangen. Bij het project zijn alle gas- en watertransportbedrijven in Nederland en Deltares aangesloten. De komende drie jaar zal de ontwikkelde technologie uitvoerig worden getest en gevalideerd onder andere op het fieldlab bij het EnTranCe-terrein in Groningen. Bij deze grootschalige praktijktest zijn ook bedrijven betrokken die toepassingen willen ontwikkelen op basis van de gegenereerde data en gebruikte technologie.
TNO voert het projectmanagement en draagt ook inhoudelijk bij.

Open Seismic Sensorgrid Groningen

Open Seismic Sensorgrid Groningen OSSG is een initiatief van de Groningse bedrijven Bevingmeter, Embed, Medusa, StabiAlert, SW Fivelingo en Target Holding. Samen met TNO die ook het projectmanagement voert, bouwen ze een uniek open sensorplatform om de aardbevingsmeetnetten van de NAM en KNMI aan te vullen met een dicht netwerk van oppervlaktesensoren (versnellings-en tiltmeters). Het meetnet zal uiteindelijk bestaan uit meer dan 10.000 sensoren. De verzamelde meetgegevens zullen voor iedereen beschikbaar zijn, voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het bieden van meer inzicht in aardbevingen.

Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder
Expertise

Strategic Business Analysis zorgt dat een technische innovatie ook businesswise slaagt

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
Nieuws

Ing. Evert van den Akker MBA

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.