nieuws

Joint Investment Programme CBRN voor TNO een feit

06 okt 2015

Op 2 oktober 2015 is het laatste contract van in totaal veertien CBRN-projecten binnen het Joint Investment Programme CBRN (JIP CBRN) ondertekend door Henk Geveke, directeur TNO Defensie en Veiligheid en optredend namens het consortium, en Rini Goos, vicepresident van de European Defence Agency (EDA). CBRN staat voor bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire wapens.

Henk Geveke en Rini Goos

Door de ondertekening kan het "RACED”-project worden gestart – een project ter verbetering van ontsmettingsprocedures (zogeheten DECON) van materieel of apparatuur dat is blootgesteld aan chemische of biologische wapens. De nadruk hierbij ligt op een wetenschappelijke en technologische benadering van de complexe vraag "hoe schoon is schoon genoeg?”

Bij het "RACED"-project worden DECON-procedures geanalyseerd en wordt een prototype-instrument ontwikkeld waarmee bevelhebbers het risico op blootstelling na ontsmetting tot een minimum kunnen terugdringen en kunnen beoordelen welk niveau van ontsmetting afdoende is. Met dit instrument kunnen zij tevens het resterend gevaar van blootstelling voor mensen en de te nemen noodzakelijke extra stappen bepalen.

"RACED” wordt uitgevoerd door een consortium dat wordt geleid door TNO met partners uit vier andere lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen: FFI (Noorwegen), ITQB (Portugal), LBDB (Portugal), ACMIT (Oostenrijk), ADL (Oostenrijk), RMA (België) en SUJCHBO (Tsjechië). Dit project is een van de veertien projecten onder het Joint Investment Programme CBRN (JIP-CBRN) van de EDA. Het project, dat is opgezet als een Categorie A-programma, wordt gefinancierd door twaalf lidstaten plus Noorwegen en heeft een budget van bijna twaalf miljoen euro. Het is feitelijk een bijdrage van EDA aan het Europese samenwerkingskader, waarbij de Europese Commissie en EDA proberen de synergie tussen onderzoeksactiviteiten van civiele en militaire organisaties optimaal te benutten.

Het JIP-CBRN programma werd in maart 2012 op ministerieel niveau ondertekend. In 2012 en 2013 werden er twee voorstellen ingediend waar diverse onderzoeks- en technologieprojecten van CBRN onder vielen, zoals: detectie op afstand voor chemische middelen, puntbepaling van biologische middelen, behandeling van onbekende monsters, modellering & simulatie van CBRN-architecturen, ontsmetting, beschermingsuitrusting en sensornetwerken. Van de zeven projecten die in de eerste ronde zijn gestart, is er al een voltooid. Dit jaar is het "Biotype”-project succesvol afgerond met de demonstratie van een instrument met geïntegreerde biosensor dat gebruikt kan worden voor puntbepaling van biologische aanvallen via de lucht, gebaseerd op 'lab-on-a-chip' technologie voor antilichamen.

Roadmap

Force Protection: voor bescherming van militaire troepen en materieel

De bescherming en het overlevingsvermogen van troepen en materieel in combinatie met het effectief kunnen inzetten van vuurkracht zijn essentiele operationele capaciteiten die een militaire missie tot... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.