nieuws

Krachtenbundeling Tympaan en TNO bij dataverzameling leefomgeving

05 okt 2015

Maandag 28 september 2015 tekenden Michel den Os directeur Tympaan Instuut en Kees d’Huy directeur Smart cities TNO een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst spreken beide partijen de intentie uit samen te werken op het gebied van dataverzameling, -verwerking en –analyse.  Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op het thema mobiliteit en milieu.

Speerpunt van de samenwerking is de ontwikkeling van een provinciaal dashboard voor Zuid-Holland, waarin op interactieve wijze data op provinciaal niveau informatie op het gebied van mobiliteit en milieu, maar daarnaast mogelijk ook zorg, wonen wordt aangeboden. Bijzondere aandacht in het dashboard is er voor modellen en scenario’s, waarmee de gevolgen van beleidskeuzes zichtbaar worden gemaakt.

Dashboard gericht op mobiliteit en milieu

Op korte termijn gaan medewerkers van beide instituten aan de slag met de ontwikkeling van een pilot om te kijken hoe een provinciaal dashboard kan bijdragen aan de totstandkoming van beleid. Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op het thema mobiliteit en milieu.

Combinatie kwalitatieve en kwantitatieve analyses

De multidisciplinaire kennis en kunde van TNO op het gebied van big data en leefomgeving (Dataverzameling- en ontsluiting, slimme modellen, luchtkwaliteit, age friendly environments, dashboardontwikkeling, infrastructuur en milieu) sluit hier naadloos op aan. Samen met de overheid, collega kennisinstellingen en industrie zet TNO haar kennis in voor het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving. Wij richten ons onderzoek op het bewerkstelligen van innovatieve oplossingen voor: gezonde verstedelijking, mobiliteit, infrastructuur en gebouwen, ruimtelijke ordening en het milieu.
Het Tympaan Instituut is het kennisinstituut voor de provincie Zuid-Holland op het gebied van leefomgeving en maatschappelijke participatie. Zij adviseren in elke fase van beleid met behulp van gerichte rapportages, prognoses, presentaties en factsheets. Dit vanuit de overtuiging dat beleid (provinciaal- en gemeentelijk beleid) beter is als er bij de totstandkoming goed naar de feiten is gekeken. Niet alleen cijfers zijn daarbij van belang, maar ook kwalitatieve analyses.

Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder
Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Nieuws

Ir. Mirjam van Iterson

Contact

Ir. Mirjam van Iterson

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.