nieuws

Noorwegen en Nederland gaan strategisch samenwerken in Defensieonderzoek

30 okt 2015

Nederland en Noorwegen gaan intensiever samenwerken op het gebied van Defensie onderzoek. In de praktijk komt het erop neer dat de twee landen afhankelijk zullen worden van elkaars kennis. Deze Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (‘SMART’) samenwerking gaat aanzienlijk verder dan wat in bestaande overeenkomsten tussen landen gebruikelijk is. Vandaag ondertekenden minister Hennis van Defensie en haar Noorse ambtgenote Eriksen Søreide in Den Haag de SMART overeenkomst die deze samenwerking mogelijk maakt.

minister Hennis van Defensie (rechts) en haar Noorse ambtgenote Eriksen Søreide

Gezamenlijke kennisbasis

In Nederland voorziet onder meer TNO de krijgsmacht van kennis en innovatief vermogen. In Noorwegen is dat het Forsvarets Forskningsinstituut (FFI). Binnen SMART maken FFI en TNO een strategisch plan voor hun onderzoeksprogrammering op grond van een gezamenlijke kennisbasis. Het invullen, onderhouden en toepassen van de SMART-samenwerking vereist vertrouwen in elkaar en de bereidheid om samen onderzoek te doen of juist over te laten aan het land dat daarin is gespecialiseerd. Voor de defensieorganisaties van beide landen betekent dit dat een aanzienlijk grotere kennisbasis beschikbaar komt, die bovendien breed toepasbaar is. FFI en TNO hebben deels aanvullende kennis en faciliteiten en zoeken versterking in het uitwisselen van medewerkers en het gezamenlijk publiceren van onderzoeksresultaten.

Defensiesamenwerking in brede zin

Minister Hennis: “Onderzoek op dit gebied blijft belangrijk. Het MoU is een goed voorbeeld van de innovatieve manier waarop lidstaten kunnen samenwerken, zowel in de NAVO als de EU.” Henk Geveke, Managing Director Defensie en Veiligheid bij TNO zei bij de ondertekening: “het werkelijk gezamenlijk aanpakken van dreigingen en oppakken van mogelijkheden maakt optimaal gebruik van elkaars krachten en mogelijkheden. Deze internationale samenwerking op het gebied van defensieonderzoek is een mooi voorbeeld van defensiesamenwerking in brede zin. Ik hoop dat andere landen het goede voorbeeld van Noorwegen en Nederland zullen volgen.”

Pilot voor CBRN

SMART voorziet in strategische afspraken over het uit te voeren defensieonderzoek en het gebruik maken van elkaars kennis. Het SMART concept wordt nu al uitgeprobeerd in een pilot gebied, namelijk dat van CBRN. CBRN staat voor bescherming tegen chemische, biologische radiologische en nucleaire wapens. Zo werken FFI en TNO aan een methode voor het testen en evalueren van detectiesystemen voor biologische dreigingen. Hierdoor wordt het maken van vergelijkingen tussen de testresultaten van laboratoria gemakkelijker en de betrouwbaarheid van de uitkomsten beter. Op welke andere gebieden deze samenwerkingsvorm kan worden toegepast moet nog worden vastgesteld, maar te denken valt aan bijvoorbeeld (satelliet) waarnemingssystemen en munitie.

Roadmap

Force Protection: voor bescherming van militaire troepen en materieel

De bescherming en het overlevingsvermogen van troepen en materieel in combinatie met het effectief kunnen inzetten van vuurkracht zijn essentiele operationele capaciteiten die een militaire missie tot... Lees verder
Nieuws

Frans van Gemerden

Contact

Frans van Gemerden

  • CBRN
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.