nieuws

TNO ontwikkelt aanpak voor GR!P op Cyber Resilience

13 okt 2015

Cyber Resilience wordt steeds belangrijker in de complexe omgeving van de haven in Rotterdam. Er is grote behoefte aan een aanpak die past bij deze specifieke uitdagingen. Deltalinqs heeft hieraan behoefte, zodat zij de (mkb-)bedrijven die zij vertegenwoordigt beter kan ondersteunen. De Zeehavenpolitie heeft hieraan behoefte om inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden van veiligheidsrisico en het maatschappelijk effect van die risico's.

In de week van 14 tot en met 18 september heeft een multidisciplinair team van vijf TNO-experts zich gebogen over de uitdaging om cyber resilience te vergroten voor zowel grote als kleine bedrijven die gevestigd zijn in de haven van Rotterdam.

Het TNO-team heeft een concept ontwikkeld voor het vergroten én collectief organiseren van cyber resilience capaciteiten. Het concept bestaat uit 6 bouwstenen waarin alle aspecten van mens, proces, techniek en informatie worden meegenomen. De bouwstenen dragen alle op een unieke manier bij aan het vergroten van capaciteiten op het gebied van weerstand, veerkracht en adaptiviteit in geval van (digitale) verstoringen. De bouwstenen kunnen zowel onafhankelijk van elkaar als in samenhang gerealiseerd worden. Wanneer deze bouwstenen worden gerealiseerd kan men een Groter Resilience Potentieel bereiken. Op deze manier kan men GR!P op Cyber ontwikkelen. 

Bundelen van krachten

Het vergroten van cyber resilience is een vraagstuk met veel stakeholders, spelers en (soms tegengestelde) belangen. De resultaten zijn vrijdag 18 september naar volle tevredenheid gepresenteerd voor een grote groep van deze stakeholders uit de Rotterdamse Haven.  De challenge heeft voor hen een punt op de horizon gezet. De resultaten van de challenge hebben geholpen om de behoeften te concretiseren en deze te kanaliseren naar een uitvoeringsprogramma waarin, mét de kennis(opbouw) en innovatiekracht van TNO, de krachten van overheid en bedrijfsleven worden gebundeld. De vormgeving daarvan wordt momenteel voortvarend opgepakt in de strategische en operationele ontwikkelingen in de haven van Rotterdam.

TNO-Challenge vanuit het mkb-programma

Opdrachtgever van de challenge was mkb-vertegenwoordiger Deltalinqs. De Challenge is onderdeel van het mkb-programma van TNO en is onder andere bedoeld om mkb-bedrijven aan te laten sluiten bij vraagstukken van de overheid waarbij behoefte is aan (technologische) inzichten, ontwikkelingen en oplossingen vanuit het mkb.

Wilt u meer weten over de TNO-Challenge?

zie kennistoepassing voor mkb

naar pagina
Roadmap

Cyber Security & Resilience: zorgen voor een veilige digitale wereld

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) dringt steeds dieper door in alle facetten van onze samenleving. Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.