nieuws

Dr. Anneke Goudswaard (TNO) geïnstalleerd als lector ‘Nieuwe arbeidsverhoudingen’

16 nov 2015

Het College van Bestuur van Windesheim installeerde op vrijdag 13 november dr. Anneke Goudswaard als lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen. In haar lectorale rede zoomde Anneke Goudswaard, senior onderzoeker/adviseur bij TNO, in op de vraag hoe bedrijven en de regio samen kunnen optrekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei.

In haar rede ging zij in op vragen als hoe bedrijven het vakmanschap van werkenden kunnen stimuleren en daarmee hun flexibiliteit en innovatievermogen verhogen? Hoe kunnen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio samenwerken voor een innovatieve regio, waarbij niemand aan de kant staat? Hoe kunnen nieuwe arbeidsverhoudingen er voor zorgen dat bedrijven en regio elkaar versterken bij het creëren van vitale vakmensen?

Over het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen doet praktijkgericht  onderzoek naar de vraag hoe vorm te geven aan arbeidsverhoudingen die bijdragen aan vakmanschap van werkenden en duurzame economische groei. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met TNO en met partners in de regio Flevoland (bedrijven, instellingen, overheden en onderwijsinstellingen).

Nieuws

dr. Anneke Goudswaard

Contact

dr. Anneke Goudswaard

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.