nieuws

FOM financiert acht projecten in de call High Tech Materialen

18 nov 2015

Op verzoek van het topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), organiseren FOM en STW, in samenspraak met het Materials Innovation Institute (M2i), zes High Tech Materialen (HTM) calls. Dit voorjaar vond de 5e High Tech Materialen (HTM) call plaats met als doel om het materialenonderzoek in Nederland te stimuleren. Onlangs heeft het bestuur van FOM besloten acht materialen-onderzoeksprojecten uit deze call te financieren voor bijna 2,8 miljoen euro, waarvan het bedrijfsleven de helft betaalt.

Eén van deze projecten betreft “MicroAPPs”, onder leiding van prof.dr. F. Roozeboom (TU/e en TNO), waarin de focus ligt op het begrip van fundamentele chemische reacties die niet in (thermisch) evenwicht zijn en die plaatsvinden in atmosferische plasma’s om dunne lagen aan te brengen. In dit project zullen met name in situ, real-time diagnostische technieken worden ontworpen en ingebouwd worden in proefopstellingen waar ultradunne lagen met behulp van atoomlaag depositie (ALD) worden aangebracht voor toepassingen in de fabricage van bv. zonnecellen, beeldschermen, foliebatterijen, etc.

Het begrip van de fysisch-chemische processen in plasma tijdens de depositie is op zich niet nieuw, maar beperkt zich thans nog vooral tot lage-druk plasma’s. De industrie is veeleer geïnteresseerd in processen bij atmosferische druk.
Dit biedt de volgende voordelen:

  • veel lagere procestemperaturen (van typisch 400 °C naar minder dan 200 °C; dit maakt het gebruik van temperatuurgevoelige folie-substraten mogelijk, belangrijk voor TNO-Holst Centre en TNO-Solliance en hun partners.
  • nieuwe of verbeterde materialen met minder defecten, betere stroomgeleiding, betere isolatie eigenschappen eh hoge uniformiteit van lagen over zeer grote substraatoppervlakken.
  • kostenreductie t.g.v. hogere substraat-doorvoer van flexibele folie (“roll-to-roll”) of rigide substraten (“sheet-to-sheet”)

Vanwege deze potentiële verbeteringen draagt een groot consortium financieel en inhoudelijk bij aan dit project, bestaande uit TNO-Holst Centre-Solliance, ASM International, BASF, Levitech, Orbotech, Roth & Rau BV, SoLayTech en Xycarb Ceramics.

Het promotieonderzoek zal uitgevoerd worden op zowel TNO-Solliance in de groep Thin Film Technologies als op TU/e (groep Plasma & Materials Processing), en parallel lopen aan het bredere, bestaande transitieprogramma Thin Layer Manufacturing (2015-2018), waar TNO de leiding heeft. Als voorloper van dit promotieproject is vanaf september een 2e project (TKI), “ToMicroAPPs”, gestart in samenwerking met TU/e (Stan Akkermans Instituut) voor het ontwerpen en maken van een voorlopige proefopstelling.

Roadmap

Flexible & Free-form Products: nieuwe materialen en productieprocessen

In 2025 zullen slimme, persoonlijke en autonome apparaten 'het internet der dingen' te vormen, samen met de ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen wordt er grote impact gemaakt op het gebied van... Lees verder
Zie ook
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.