nieuws

Onderzoek gepersonaliseerd diabetessysteem kan starten

17 nov 2015

Het TNO-project Power2DM heeft financiering vanuit het Europese programma Horizon 2020 verworven. Binnen het topic PHC 28 Self Management of Health and Disease kreeg dit project de hoogste ranking uit 184 ingediende voorstellen. TNO verwerft hiermee een financiering van 1,2 MEur voor de ontwikkeling  van een gepersonaliseerd zorgsysteem voor type-1 en type-2 diabetespatiënten en zal 3 pilotstudies in Nederland, Spanje en Duitsland evalueren.

POWER2DM start op 1-2-2016 en gaat in 3½ jaar tijd een innovatief zorgsysteem opleveren. Dit zorgsysteem zal elke patiënt een persoonlijk actieplan voor zelfmanagement bieden dat drie componenten combineert en integreert: (1) beslisondersteuning op basis van gepersonaliseerde uitkomsten van voorspellende computersimulatiemodellen; (2) e-coaching feedback functionaliteiten gebaseerd op Behavioural Change Theory; en (3) realtime verzamelen, verwerken en interpreteren van persoonlijke data.

Zelfmanagement combineren met medische zorg

Het project beantwoordt aan de urgente vraag naar kosteneffectieve interventiestrategieën voor diabetes. Op dit moment telt Nederland ruim 1 miljoen patiënten en komen er 1000 nieuwe diabetesdiagnoses per week bij. Een hoog  percentage van deze gevallen is te wijten aan een ongezonde leefstijl. Door de omvang van dit probleem is gepersonaliseerde innovatieve ondersteuning van zelfmanagement die goed is geïntegreerd met medische zorg van cruciaal belang. Dit wordt in het POWER2DM zorgsysteem gerealiseerd.

Rol van TNO

TNO is coördinator en tevens leider van het werkpakket Dissemination, Exploitation & Innovation-Related Activities. Daarnaast  brengt TNO expertise in vanuit het thema Gezond Leven op het gebied van voorspellende ziektemodellen en gedragsbeïnvloedingstechnieken.

Consortium

TNO werkt in het POWER2DM consortium samen met 3 klinische partners, 1 non-profit RTO, en 3 bedrijven, respectievelijk: Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg  (D), Leiden University Medical Center (NL),  Servicio Andaluz de Salud (ES), Salzburg Research Forschungsgesellschaft  (A), iHealthLabs Europe (F), TNO-bedrijf Prime Data (NL), en SRDC (Software Research, Development and Consultation Ltd.) (T)

Samenwerking met Turkse partner

De Turkse partner SRDC uit Ankara heeft een sleutelbijdrage geleverd aan het schrijven van het voorstel voor de projectaanvraag bij Horizon 2020. Inmiddels werken SRDC en TNO samen aan meerdere voorstellen.

Nieuws

Dr. ir. Albert de Graaf

Contact

Dr. ir. Albert de Graaf

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.