nieuws

Preventiewerk loont

Wie wordt uw preventiemedewerker? • 18 nov 2015

Investeren in gezond en veilig werken loont. Dat is ook logisch: ongezonde medewerkers zijn minder productief en als ze thuis komen te zitten, moeten ze worden doorbetaald. Veel MKB-ondernemers aarzelen met het aanwijzen van een preventiemedewerker, omdat ze opzien tegen de rompslomp, niet weten hoe te handelen of denken dat het (te)veel kost. Met de quickscan ‘Profiel voor Preventiemedewerkers’ van TNO kunnen zij nu snel en efficiënt bepalen wie in hun bedrijf het meest geschikt is voor die rol en wat die inhoudt.

Een preventiemedewerker hoeft geen hoogopgeleide specialist te zijn, zegt TNO’er Jos de Lange: ‘Integendeel, het is een medewerker die fungeert als motor van het gezondheids- en veiligheidsbeleid. Iemand die het bedrijf en de medewerkers goed kent en kan wijzen op concrete mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen.’

Wettelijk verplicht

In kleinere bedrijven tot vijfentwintig medewerkers kan de directeur zelf optreden als preventiemedewerker, maar het kan ook een secretaresse zijn of een productiemedewerker. Daarin ben je vrij als ondernemer, maar er moet hoe dan ook een preventiemedewerker zijn, passend bij de risico’s. Dat is een wettelijke verplichting.

Quickscan

De meeste MKB ondernemers weten dat, maar ze handelen er niet altijd naar. Ze vragen zich onder andere af wie ze het best kunnen aanwijzen als preventiemedewerker. Daar kan TNO ze van dienst zijn. We hebben een scan ontwikkeld, die aan de hand van 3 vragen een profiel levert van de preventiemedewerker die geschikt is voor hun bedrijf. Het invullen van het aantal medewerkers en de branche is in de meeste gevallen genoeg.

Paar muisklikken

Een gericht advies in een paar muisklikken, dat klinkt wel erg eenvoudig. De Lange: ‘Toch werkt het zo. Al moet ik erbij zeggen, dat we het alleen zo makkelijk konden maken, omdat we bij TNO beschikken over gespecialiseerde kennis over de risico’s per bedrijfstak. Daarmee konden we de koppeling tussen branche en aanwezige risico’s maken die nu in de quickscan is ingebouwd. Hiermee zijn we in staat ondernemers in het MKB snel en efficiënt op weg helpen bij het aanwijzen van een preventiemedewerker en daarmee ook naar het oplossen van problemen en besparen van kosten.’

Doe de quickscan en zie direct wie uw preventiemedewerker is

Quickscan

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.