nieuws

Proeftuin: Arbozorg Nieuwe Stijl

09 nov 2015

Effectieve sectorgerichte arbeidsgerelateerde zorg, voor een betere duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de technische installatiebranche. Dat is de inzet van de proeftuin "Arbozorg Nieuwe Stijl" van UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO. Met TNO als onderzoekspartner, wordt in dit project een innovatieve vorm van financiering en uitvoer van arbeidsgerelateerde zorg ontwikkeld en geëvalueerd.

Duurzame Inzetbaarheid van groeiend belang

Verzuim en arbeidsongeschiktheid brengen hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten met zich mee. Voor werkenden in de vorm van een verslechterde financiële positie, sociaal isolement en afnemende carrière perspectieven op de arbeidsmarkt; voor de maastchappij zijn de kosten hoog vanwege het risico op een langdurige uitkeringssituatie en (permanent) productiviteitsverlies. Mede door de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak de duurzame inzetbaarheid te verbeteren, hecht het kabinet veel belang aan het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland.

Arbozorg Nieuwe Stijl

In het ontwerpadvies van de SER wordt sectoraal georganiseerde zorg als een van de oplossingsrichtingen geschetst voor de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. In de proeftuin "Arbozorg Nieuwe Stijl" brengen UNETO-VNI Verzerkingen, arbodienstverlener Richting en TNO deze voorgestelde hervorming in praktijk, waarbij geïntegreerde zorg, branchegerichte bekostiging en aandacht voor preventie een innovatieve rol spelen. De proeftuin wordt ondersteund door onderzoek van TNO naar de kritische randvoorwaarden en effecten van deze nieuwe vorm van arbeidsgerelateerde zorg, welke middels procesevaluaties, effectevaluaties en een maatschappelijke kosten-baten analyse in kaart worden gebracht. Het project loopt tot medio 2017.

Meer weten?

Meer weten over het collectieve aanbod van UNETO-VNI Verzekeringen en Richting als aanbieder van arbeidsgerelateerde zorg? Klik op de links onder "Zie ook".

Meer weten over het onderzoek of over de manier waarop TNO u kan ondersteunen? Neem contact op met Romy Steenbeek.

Roadmap

Prevention, Work & Health: innovaties om mensen gezond te houden

Toekomstige gezondheid en ontwikkeling van jongeren, werkenden en vernieuwing van organisaties vraagt zowel sociale als technologische innovaties. “Bij TNO ontwikkelen we innovaties, technologisch en... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.