nieuws

Project Veilig Water genomineerd voor RAAK-award 2015

26 nov 2015

Het project Veilig Water is genomineerd voor de RAAK-award 2015. De jury selecteerde uit de 26 aanmeldingen 10 onderzoeksprojecten die kans maken op de prijzen. Het project is een samenwerking tussen de Haagse Hogeschool (HHS), de Waterschapssector, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en TNO. 

Wie wel eens een actiefilm ziet, herkent het volgende scenario: de verkeerstoren op een vliegveld wordt op afstand lamgelegd door een bende misdadigers die de bediening overnemen, met alle vreselijke gevolgen van dien. Vervang voor Nederland de verkeerstoren door waterzuiveringen, sluizen, gemalen en waterkeringen, en de rampen doemen als vanzelf op. Niet voor niets wordt veel geïnvesteerd in cybersecurity, in het geval van het project ‘Veilig Water’ door de Waterschapssector.

Waterschappen en cyberveiligheid

De HHS is gevraagd om de cyberveiligheid tegen het licht te houden. Tijdens het project bleek dat er inderdaad reële risicoaspecten bestaan voor inbreuken op de digitale aansturing van vitale objecten die door de waterschappen worden beheerd: waterkeringen, gemalen, stuwen, sluizen, bruggen, waterzuiveringen, etc. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de waterschappen in staat zijn snel verbeteringen door te voeren in hun beveiliging.

Benchmarks voor informatiebeveiliging en informatieveiligheid

In het project zijn twee benchmarks uitgevoerd: één voor de volwassenheid van de informatiebeveiliging en één voor de informatieveiligheid van de procescontrolesystemen. Daaronder wordt verstaan een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding. Uit de benchmarks kwam naar voren dat er een aanzienlijke discrepantie bestond tussen het ambitieniveau voor informatieveiligheid en het gemeten volwassenheidsniveau. De benchmarks worden door de waterschappen gebruikt om samen met de HHS de factoren die van belang zijn voor de informatieveiligheid verder te verkennen. Bovendien geven de benchmarks inzicht in de verschillen in perceptie van het veiligheidsrisico bij de verschillende actoren binnen de waterschappen. Die verschillen zijn van belang voor het ontwikkelen van een verbeterstrategie.

TNO als projectpartner

Projectpartner TNO heeft een cruciale rol gespeeld door de door hen ontwikkelde benchmark voor de informatieveiligheid van de procescontrolesystemen toe te passen op deze sector. Op die manier is het project verrijkt met kennis en expertise die eigenstandig lastig te ontwikkelen was geweest en kunnen de resultaten vergeleken worden met andere vitale sectoren.

De winnaars van de RAAK-award 2015 worden 10 december bekendgemaakt op het SIA-congres.

Nieuws
Contact

Annemarie Zielstra

  • Cyber Security & Resilience

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.