nieuws

Samenwerking Aedes en TNO voor regisserende corporaties

04 nov 2015

TNO en vereniging van woningcorporaties Aedes slaan de handen ineen voor het stappenplan “Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap”. Ontwikkelingen in de sector vragen van corporaties andere competenties en leiderschap dan voorheen. Iedere woningcorporatie heeft in het verleden echter een pilot-project, cursus of een andere stap richting regisserend opdrachtgeverschap gezet, maar hoe zetten we gezamenlijk stappen en laten we dit beklijven?

TNO en vereniging van woningcorporaties Aedes geven het stappenplan “Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap” vorm door een programma waarbij een vijftal kernpartners; Woonconcept, SSHN, ZOwonen, Tablis wonen en Groenwest een hoofdrol vervullen. De kernpartners zijn een afspiegeling van de sector en verspreid door het land gesitueerd. Het programma met de kernpartners bestaat uit een visiebijeenkomst, per partner een audit om de managementprocessen in beeld te brengen en een confrontatiebijeenkomst om de organisatieontwikkeling in beeld te brengen. Tenslotte wordt in een breder verband tooling ontwikkeld en een gezamenlijke slotbijeenkomst gehouden.

Visievorming voor stappenplan naar regisserend opdrachtgeverschap

Maandag 30 november stellen Aedes en TNO met de vijf partners een visie op hoe de regisserende woningcorporatie er organisatorisch uit moeten komen te zien. Na het centrale visietraject selecteren we tools waarmee woningcorporaties 'een menukaart' ontwikkelen zodat zij op verschillende niveaus kunnen starten met de individuele operationele invoering van regisserend opdrachtgeverschap. Met een integrale bijeenkomst delen wij de opgedane kennis en expertise interactief met geïnteresseerde woningcorporaties.

Wat betekent regisserend opdrachtgeverschap voor je organisatie?

Woningcorporaties moeten ook de komende jaren blijven investeren in verduurzaming van bestaande woningen, herstructureren waar leefbaarheid in het geding komt en indien mogelijk nieuwe woningen bouwen.  Wijzigingen in wet- en regelgeving raken ook de vastgoedafdelingen van woningcorporaties. Oude werkwijzen worden daarom kritisch tegen het licht gehouden, soms goed bevonden, maar soms ook radicaal gewijzigd. Kortom: corporaties hebben te maken met grote veranderingen, ze staan aan het begin van een ander type opdrachtgeverschap: regisserend opdrachtgeverschap. Wat betekent dat voor de organisatie van het werk? Welke (organisatie) stappen moet je doorlopen om te komen tot een ander type opdrachtgeverschap?

Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Een professionele corporatie bepaalt op welke wijze zij de markt benadert. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn echter door de toegenomen complexiteit steeds meer afhankelijk van elkaar. Een moderne opdrachtgever stemt de samenwerkingsvorm hier op af. Een door TNO ontwikkeld concept: 'resultaatgericht vastgoedonderhoud' speelt in op de transitie. Het vormt een directe invulling van regisserend opdrachtgever. TNO leidt woningcorporaties en haar onderhoudspartijen op tot regisserend opdrachtgever, -nemer. Acteren vanuit de regisserende rol is geen doel op zich, maar een verwacht gevolg van het bewuster en professioneler realiseren van de opgave.

Meer informatie over Regisserend opdrachtgeverschap

RgVo
Ons werk

Regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties

TNO en vereniging van woningcorporaties Aedes slaan de handen ineen. Samen met vijf corporaties werken wij aan een routeplanner “Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap”. De ontwikkeling van de sector... Lees verder
Kennis

INNOVATIEF CIRCULAIR BOUWEN voor een duurzame gebouwde omgeving

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.