nieuws

‘Innovation Exchange’ inspireert 100 humanitarians

14 dec 2015

Er was grote interesse vanuit de sector noodhulp en ontwikkeling voor de bijeenkomst ‘Innovation Exchange’, welke op 8 december 2015 bij TNO werd gehouden. Ruim 100 deelnemers vanuit NGO’s, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid waren aanwezig en deelden hun ervaringen. 

Conn@ct.now

Het event werd georganiseeerd door War Child, TNO, Child Helpline International and Free Press Unlimited. Deze partners hebben van 2011-2015 samengewerkt in het consortium Conn@ct.now welke kinderen en jeugd ondersteunt in fragile staten met veiligheid, psychosociale ondersteuning en onderwijs. Het programma richt zich op Soedan, Zuid Soedan, Burundi, Uganda en Colombia en heeft een financiering van 21 miljoen Euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De rol van TNO is het aanjagen van innovatie en het ondersteunen van projecten met specifieke expertise en onderzoek. Waardevolle bijdragen van TNO zijn geweest de introductie en organisatie van de jaarlijkse Innovation Award Competition en het E-Learning Sudan project waarin kinderen die niet naar school kunnen met een tablet zelfstandig leren rekenen. Deze Innovation Exchange was een afsluitende bijeenkomt van het vijfjarig samenwerkingsverband Conn@ct.now.

Outcomes

Het event werd geopend door Paul de Krom, voorzitter van de TNO Raad van Bestuur en To Tjoelker, hoofd Dienst Sociale Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna was er interactie in 10 thematische sessies en werden geïnspireerd door 3 keynote speakers en onderling via het netwerken.
Tijdens het event werd aandacht besteed aan welke soorten innovatie nodig zijn, hoe je innovatie vorm kan geven in je organisatie, wat randvoorwaarden en succesfactoren zijn voor innovatie, de inzet van nieuwe technologieën (zoals drones) en aan vormen van publiek – private samenwerking die innovatie kunnen bevorderen. In de deelsessies hebben de consortium partners hun ervaringen gedeeld en zijn er werksessies gehouden om verder de diepte in te gaan. Enkele eerste uitkomsten van de sessies zijn:

  • In de samenwerking moet veel aandacht besteed worden aan het scherp krijgen van verschillende mindsets vanuit private sector en NGO’s, zodat deze worden erkend en gecombineerd;
  • Er moet meer ruimte komen voor falen. Innovatie gaat gepaard met risico’s en niet alles kan een succes worden. Zowel vanuit donoren als vanuit de organisaties zelf moeten mislukkingen erkend worden, er kan van worden geleerd en ze moeten intern en extern worden gecommuniceerd;
  • Alleen door innovatie kunnen er baanbrekende nieuwe aanpakken met veel impact gerealiseerd worden. Er moet meer lef en ondernemerschap komen in plaats van focus op het monitoren en afdekken van risico’s;
  • Vernieuwingen starten met een persoon in de organisatie die zich er hard voor maakt en die gedreven door blijft gaan en zich niet uit het veld laat slaan door weerstanden;
  • We hebben Robust Evidence Based Knowledge nodig om innovatieve aanpakken te onderbouwen.
Zie ook

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder
Expertise

Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Marijn Rijken

  • energie
  • energietransitie
  • duurzaam
  • lokaal
  • initatief
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.