nieuws

Nederlands Platform Complexe Systemen van start

09 dec 2015

Op vrijdag 27 november 2015 gaven de NWO programmacommissie Complexiteit, Universiteit Utrecht, NWO en TNO als initiatiefnemers het startsein voor het Nederlands Platform Complexe Systemen (NPCS).

Het platform gaat zorgen dat de onderzoekers die werken aan complexiteitsvraagstukken nog meer als community gaan opereren waardoor betere coördinatie ontstaat zowel binnen Nederland als bij de inbreng in het Europese complexiteitsonderzoek vanuit Nederland. Ook gaat het platform terreinen van complexiteitsonderzoek, waar Nederland bijzonder sterk in is en waar de maatschappelijke behoeften groot zijn, identificeren. Tenslotte gaat het platform complexe systemen meer als een specifiek onderzoeksveld neerzetten.

Complexiteitsonderzoek

Complexiteitsonderzoek bestudeert verschijnselen die voortkomen uit het collectieve gedrag van een verzameling van veel interacterende agenten (objecten, onderdelen). Complexe systemen bestaan uit een groot aantal onderdelen, die allemaal op elkaar reageren. Hoewel die onderlinge interacties simpel en voorspelbaar zijn, ontstaat op de schaal van het hele systeem soms ‘nieuw’, niet te voorspellen gedrag. Door invloed van buitenaf kan een complex systeem, soms vrij plotseling, bovendien in heel nieuwe toestanden raken. Complexe systemen zijn overal om ons heen: grote, zoals het klimaat, het internet en de wereldeconomie, en kleinere, zoals lokale vervoersnetwerken en ons eigen lichaam en brein.

Nieuws

Dr. Esther Zondervan-van den Beuken

Contact

Dr. Esther Zondervan-van den Beuken

  • nanomaterialen
  • complexiteit
  • risico's
  • blootstelling
  • veilig ontwerp
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.