nieuws

Technische briefing Tweede Kamer 'dieselfraude'

02 dec 2015

Op woensdag 2 december 2015 heeft TNO een technische briefing gegeven aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. De briefing ging over de grote verschillen tussen de typegoedkeuring en de NOx emissies in de praktijk van dieselpersonenauto’s en dat wat de 'dieselfraude van VW' is gaan heten.

De presentatie die daarbij gebruikt is, is hieronder te downloaden net als een verdere uitwerking daarvan. Hierin gaat TNO onder meer nader in op de meetprogramma’s van TNO, de zich ontwikkelende meetmethodieken, de resultaten van de meetprogramma’s door de tijd en de consequenties daarvan voor de emissiefactoren voor luchtkwaliteit.

Lees meer

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Ons werk

Overzicht rapporten emissiemetingen aan personen- en bestelauto's

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma personen- en bestelauto’s, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Richard Smokers

  • duurzame mobiliteit
  • voertuigemissies
  • elektrische voertuigen
  • alternatieve brandstoffen
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.