nieuws

TNO toont innovaties Instandhoudingsprogramma Walrusklasse op NIDV-beurs

04 dec 2015

Tijdens het NIDV-symposium op 19 november in Ahoy te Rotterdam presenteerde TNO in het kader van het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse (IPW) de gerealiseerde innovaties met betrekking tot de herinrichting van de commandocentrale en onderwatercommunicatie voor de Walrus OZB. Ook was er op de TNO-stand aandacht voor het thema Energie tijdens operationele inzet.

De Onderzeedienst levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Nederland. De Walrusklasse is een onderzeeboot met unieke capaciteiten binnen de NATO. Het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse (IPW) is nodig om de levensduur van de desbetreffende onderzeeboten te verlengen tot 2025-2030.

Herinrichting Commandocentrale

Een onderdeel van het IPW is de herinrichting van de commandocentrale gericht op de optimalisatie van teamsamenwerking en van de werkomstandigheden van de bemanning. In een 3D presentatie toonde TNO de relevante aspecten van de herinrichting, waaronder de moderne consoles, de vervanging van een periscoop door een optronische mast, en de introductie van SatCom en WECDIS (navigatie). TNO heeft samen met de WESP consortiumpartners, DMO en Onderzeedienst het nieuwe concept inrichting commandocentrale vorm gegeven.

Onderwatercommunicatie

Voor de veiligheid van de onderzeeboot tijdens oefeningen is het gewenst dat een oppervlakteschip met de onder water varende onderzeeboot kan communiceren. Hiervoor ontwikkelde TNO een nieuw digitaal protocol en software om berichten te kunnen versturen die met de sonar van de Walrus kunnen worden ontvangen. Deze berichten komen binnen op een soort SMS-achtig interface waarop ook de kwaliteit van het signaal te zien is.

Energie tijdens operationele inzet

Het Ministerie van Defensie heeft de Operationele Energie Strategie nota (OES) uitgebracht waarin een stip op de horizon is gezet met betrekking tot de te behalen doelen om als krijgsmacht energiezuiniger te opereren. In het Kennisnetwerk Energie van het Ministerie van Defensie is TNO aangesloten en begeleidt het proces van het opstellen van een technologie-roadmap Energie tijdens operationele inzet. In een video toonde TNO op de NIDV-beurs een aantal innovatieve toepassingen voor energiezuinig optreden.

Roadmap

Information Superiority: militair voordeel door hoogwaardige informatiepositie

Terwijl de beschikbare mankracht overal afneemt, nemen de informatiebehoefte en -beschikbaarheid explosief toe. Lees verder
Ons werk

LFAS - Low Frequency Active Sonar

TNO heeft meer dan twintig jaar praktijkervaring met Low Frequency Active Sonar voor bescherming tegen onderzeeboten (Anti Submarine Warfare). We begonnen met onderzoek op het onderwerp van LFAS in 1990... Lees verder
Ons werk

SAKAMATA: sonar en zeezoogdieren

Zeezoogdierenonderzoek is een belangrijke spin-off van het werk van de afdeling Acoustics en Sonar. Deze afdeling heeft tot doel de nationale technologiebasis op het gebied van sonarsystemen, de onderwateromgeving... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Tjeerd de Groot

  • defensie
  • defence
  • materieel
  • verwerving
  • concept development and experimentation
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.