nieuws

Veel interesse voor ontwikkeling biobased aromaten

04 dec 2015

Tijdens het Biorizon event ‘Functionalized Biobased Aromatics’, dat op 17 november op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom georganiseerd werd, werden de vooruitgang en uitdagingen op het gebied van biobased aromaten besproken. De ontwikkelingen zijn veelbelovend, tegelijkertijd moeten er nog stappen gemaakt worden voordat duurzame bio-aromaten uit suiker en lignine commercieel ingezet kunnen worden.

Dat de interesse voor biobased aromaten groeiende is, bleek wel uit het aantal deelnemers; een mix van stakeholders uit het mkb, grote industriële spelers, overheidsorganisatie en onderzoeks- en technologieorganisaties uit heel Europa. Naast presentaties over de vooruitgang en belangrijkste ontwikkelingen bespraken de aanwezigen onderling hun visie op het onderwerp tijdens break-out sessies.

Internationale samenwerking

Volgens Willem Sederel is er een markt voor biobased aromaten

Willem Sederel, directeur van Biobased Delta, toonde met behulp van een studie van Deloitte aan dat er een markt is voor biobased aromaten. De Biobased Delta in Zuidwest-Nederland werkt, onder de noemer ‘Agro meets Chemistry’, aan het verwaarden van agroreststromen in biobased innovaties. De regio vormt een ideale basis voor de verdere ontwikkeling van de sector, met onder meer de aanwezigheid van agro- en chemiebedrijven, kennisinstituten en faciliterende overheidsinstanties. Maar de samenwerking beperkt zich niet tot de landsgrenzen van Nederland of België, getuige de internationale samenwerkingen met Duitse, Franse, Britse, Canadese en Braziliaanse partijen. “Er is een plek voor Noordwest-Europa in de fermentatiegebaseerde chemische industrie. Samenwerking is daarvoor vereist”, benadrukt Sederel.

Van suiker en lignine naar aromaten

Er zijn inmiddels flinke vorderingen gemaakt. Het budget, het aantal projecten en leden van de Biorizon Community groeit, er zijn een aantal verschillende patenten gehonoreerd en aanvragen ingediend en bovendien zijn er verschillende suiker- en ligninesamples geproduceerd. De missie is om commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken in 2025. Met een nieuwe roadmap wordt gefocust op drie lijnen: suiker-/furaantechnologie, ligninetechnologie en thermochemisch. “We bevinden we ons nog in de laboratoriumfase. De volgende stappen richten zich op opschalen, eerst naar kilosamples en rond 2020-2022 moeten de eerst pilots/demo’s draaien. De samenwerking met verschillende partijen loopt goed en we zijn blij met de resultaten”, aldus Jan Harm Urbanus, onderzoeksleider bij TNO.

Projecten met bedrijven

Dat bedrijven geïnteresseerd zijn bleek uit de presentatie van Geert De Roover van het Vlaamse ChemStream dat participeert in het MAIA-project waarin getracht wordt hout en vlas om te zetten in bio-aromaten. Het type hout dat gebruikt wordt heeft invloed op de output, het type monolignol dat wordt gevormd. Daarmee kunnen verschillende bio-aromatische verbindingen geproduceerd worden.
Waste2Aromatics is een ander project van Biorizon, waarin Attero, AEB Amsterdam, Orgaworld, Vereniging Afvalbedrijven en TNO onderzoeken hoe gemeentelijke en industriële afvalstromen kunnen worden gebruikt als bron voor de productie van biobased aromaten. De omzetting van organisch afval naar furanen, waarop het project zicht richt, is veelbelovend. “We willen van verbranding de stap maken naar een duurzamere methode en zo bijdragen aan een circulaire economie”, stelt Sietse Agema, strategisch adviseur AEB Amsterdam.

Break-out sessies

Na de presentaties bediscussieerden de aanwezigen in groepen wat nodig is voor een succesvolle biobased aromatensector. Om investeren in biobased aromaten aantrekkelijk te maken zijn de volgende zaken belangrijk: zekerheid van toevoer, flexibiliteit van grondstoffen en reductie van kosten. Ook kan vervanging van gevaarlijke moleculen een reden tot investering zijn.
Wat is noodzakelijk voor een succesvolle bio-aromaten businesscase op de middellange termijn? Robuuste technologie, zekerheid van grondstofaanvoer, een concurrerende prijs in een bestaande markt, juridische mogelijkheden en joint ventures werden hierbij genoemd. Geconcludeerd werd dat eerst een redelijke simpele businesscase nodig is om vertrouwen te kweken.

Word lid van de Biorizon Community

Geïnteresseerde bedrijven kunnen kosteloos lid worden van de Biorizon Community via www.biorizon.eu/community. In de Community Library zijn de event presentaties en resultaten van de break-out sessies te downloaden. Daarnaast ontvangen community members automatisch een uitnodiging voor toekomstige events. Tot slot kunnen geïnteresseerde bedrijven op de website een overzicht vinden van alle projecten waar Biorizon aan werkt en van projecten die nog openstaan voor deelname van partners.

Lid worden van de Biorizon Community?

Ga dan snel naar www.biorizon.eu/community

naar website
Kennis

Feedstock flexibility

TNO werkt voor en met bedrijven aan de flexibiliteit in het gebruik van grondstoffen. Dat is nodig om duurzamer te produceren en minder afhankelijk te zijn van onder andere fossiele bouwstenen. Een bredere... Lees verder
Nieuws

Proofs of principle in Biorizon leiden tot aanvraag patenten

06 januari 2015
Een werkende pilotopstelling en de aanvraag van een reeks patenten. De partners in het OP Zuid-project Biorizon wisten een volgende fase van het onderzoekstraject naar het winnen van aromaten uit biomassa... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Jan Harm Urbanus

  • chemie
  • chemische technologie
  • aromaten
  • Biorizon
  • kristallisatie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.