nieuws

Verkeer in Nederland 2015; ontwikkelingen en bijbehorende cijfers

04 dec 2015

TrafficQuest - een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat (RWS), TNO en TU Delft - bracht onlangs de publicatie ‘Verkeer in Nederland 2015’ uit. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen, trends, innovaties, onderzoek en pilots op het gebied van verkeersmanagement.

In ‘Verkeer in Nederland’ editie 2015 staat onder meer dat het is gedaan met de afname van de files. Het aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet is toegenomen, vooral ten gevolge van incidenten. De verkeersveiligheid verbetert gelukkig nog steeds; naast het aantal doden is nu ook het aantal gewonden gedaald.

Ook is in deze editie te lezen dat als gevolg van het feit dat het inwonertal van de steden weer in de lift zit, het autoverkeer in grote steden in een paar decennia met tientallen procenten is toegenomen. Hoe gaan steden hiermee om? Wat betekenen trends als big data, connected en automatisch rijden en duurzaamheid voor (stedelijk) verkeersmanagement? De publicatie geeft antwoord op deze vragen en sluit af met een rondje langs de onderzoektafels om antwoord te geven op de vraag wat de belangrijke onderzoekthema’s van dit moment zijn.

Meer informatie

Het complete boekje (en de Engelse versie hiervan) is te downloaden via de website van TrafficQuest: www.traffic-quest.nl.

TrafficQuest

TrafficQuest is een samenwerkingsverband van RWS, TNO en TU Delft. TrafficQuest  verzamelt kennis over verkeersmanagement, C-ITS en automatisch rijden, en bundelt en ontsluit die kennis. Dat doet TrafficQuest in rapporten, artikelen en adviezen, en sinds 2014 ook met het jaarbericht ‘Verkeer in Nederland’. 

Ons werk

Smart Urban Mobility: bereikbare, gezonde & vitale steden

TNO biedt de steden een integraal instrumentarium waarmee ze hun bereikbaarheid en aansluitend de gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door niet alleen... Lees verder
Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Isabel Wilmink

  • verkeersmanagement
  • intelligente transportsystemen
  • coöperatieve systemen
  • milieueffecten verkeer
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.