nieuws

VoltaChem zet volgende stap in verbinding tussen chemie en electriciteitssector

02 dec 2015

'Voltachem' is een innovatieprogramma waarmee chemische bedrijven en de elektriciteitssector forse energie- en CO2-reductie kunnen realiseren. TNO roept bedrijven op zich aan te sluiten bij de VoltaChem Community. De belangstelling is groot waardoor het programma meteen goed van start is gegaan.

VoltaChem verkent en ontwikkelt kansen op het gebied van elektrificatie

VoltaChem verkent, ontwikkelt en versterkt technologie en kansen op het gebied van elektrificatie en decarbonisatie. In een shared innovation program zetten deelnemende bedrijven hernieuwbare energie en hernieuwbare grondstoffen in om warmte, waterstof en chemicaliën te creëren. Deze kunnen worden gebruikt als grondstoffen en producten voor industrie en maatschappij. Het draagvlak voor een dergelijke gezamenlijke aanpak is groot, stelt Robert de Kler, community manager van Voltachem. “Tijdens eerdere gesprekken met de industrie gaf 82 procent van de respondenten aan dat ze voor hun organisatie veelbelovende kansen zien op het gebied van elektrificatie. Meer dan zestig procent had de intentie om zich aan te sluiten bij een shared innovation program als Voltachem. De eerste vier weken hebben zich al vijftien bedrijven aangemeld. Dat is positief en onderstreept dat het programma in een behoefte voorziet. Bovendien schept het verwachtingen.”

Sunfire

Die verwachtingen zijn terecht voor wie naar het buitenland kijkt. In Duitsland boekte het bedrijf Sunfire bijvoorbeeld al goede resultaten met elektrificatie en decarbonisatie. Bijna dertig jaar geleden ontstond het idee om zeewater om te zetten in waterstof en dit te verbinden met kooldioxide. De koolwaterstofverbinding die hieruit zou ontstaan, zou onder meer bruikbaar kunnen zijn als brandstof. In 2010 leidde deze gedachte tot de oprichting van Sunfire, dat sindsdien brandstoffen produceert voor de transportsector. Omdat de waterstof met zonne-energie wordt geproduceerd, is sprake van groene brandstof, terwijl tegelijk aan CO2-reductie wordt gedaan omdat de kooldioxide wordt afgevangen uit de lucht.
De Kler: “Dit voorbeeld laat zien dat de technologie vaak al aanwezig is, maar dat het combineren daarvan in de praktijk lastig is. Zodra dit lukt, bewijst Sunfire, zijn meteen klinkende resultaten te boeken. Probleem is echter dat chemische industrie en elektriciteitssector elkaar, ook in Nederland, vaak niet goed weten te vinden. Daarin voorziet nu VoltaChem.”

Open innovatie

VoltaChem bouwt voort op de samenwerking die TNO en ECN eind 2014 zijn gestart op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Chemie. Hiervoor werd 2 miljoen euro subsidie verstrekt. Met de oprichting van de VoltaChem Community en het openstellen van het R&D-programma (road map) zijn binnen een jaar al twee grote mijlpalen bereikt. “Binnen de Community worden activiteiten ontwikkelt om samenwerking en innovatie aan te jagen”, licht De Kler toe.
In een shared innovation program staat 'open innovatie' voorop: door gelijkwaardigheid en het delen van kennis kunnen multidisciplinaire technologische oplossingen worden ontwikkeld. TNO faciliteert dit proces. “Zo organiseren wij binnenkort een elektrochemische workshop, met name interessant voor de energy intensieve industrie (zoals cement, staal, oil & gas en power sectoren) en sectoren zoals (fijn) chemie.” TNO profiteert hierbij van de ervaringen die zijn opgedaan in het CATO-programma, gericht op het samenbrengen van partijen die de het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 mogelijk willen maken.

3 lijnen

VoltaChem komt, stelt De Kler, op het juiste moment, nu het aanbod van hernieuwbare energie sterk toeneemt en prijzen dalen. “Daardoor wordt het mogelijk om nieuwe, hoogwaardige producten te ontwikkelen die de ecologische voetafdruk van de productie te verminderen. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven ontwikkelen een concurrentievoordeel en voldoen tegelijk aan steeds strengere milieueisen.”

VoltaChem kent drie programmalijnen. In 'Power 2 Heat' wordt elektriciteit gebruikt om warmte en stroom te genereren of op te waarderen voor efficiënte benutting in chemische processen. Bij 'Power 2 Hydrogen' gaat het om de toepassing van elektriciteit voor de productie van H2 en directie chemische transformaties van waterstof. 'Power 2 Chemicals' beoogt de directe synthese van hoogwaardige halffabrikaten en producten uit duurzame elektriciteit en grondstoffen.

Wilt u zich aansluiten? 
Neem contact op met Martijn de Graaf

Zie ook onze call for participation op het gebied van ‘electrocatalytic production of chemicals’.

Meer informatie over Voltachem
Kennis

VoltaChem voor elektrificatie in de chemische industrie

In het programma Voltachem richten de onderzoekspartners zich op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van industriële warmte en groene waterstof. Maar ook op de productie van chemische... Lees verder
Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie,... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.