nieuws

TNO en Almere gaan samenwerken in duurzaamheid, gezondheid en big data

04 feb 2015

Op 4 februari 2015 hebben in Almere de gemeente Almere en TNO een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst markeren TNO en gemeente Almere dat zij gezamenlijk uitdagingen aangaan op het gebied van de stedelijke ontwikkeling en transitievraagstukken van Almere. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere en Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer van TNO.

Jos Keurentjes en Annemarie Jorritsma

Thema’s en vraagstukken die in deze samenwerking aan de orde komen zijn onder andere:
duurzaamheid, circulaire economie, de leefbaarheid van steden, veiligheid, de energietransitie, vergrijzing, voedsel en mobiliteit. Het zijn allemaal stedelijke ontwikkelingsvraagstukken met een grote complexiteit, die vragen om intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen; de zogeheten triple helix. 

Shared research is shared value

Jos Keurentjes benadrukte tijdens de bijeenkomst dat “voor TNO deze samenwerking een voorbeeld is van hoe wij zien dat innovatie in shared research programma’s het best tot zijn recht komt. Creëer economische en maatschappelijke waarde door samenwerking te zoeken op concrete uitdagingen. Vanuit het gevoel en het vertrouwen dat daar samen en ieder voor zich winst is te halen. Wij noemen dat de “shared value aanpak”.

Annemarie Jorritsma lichtte toe dat dit soort initiatieven Almere in staat stelt om samen met partners de uitdagingen waar de stad voor staat, aan te gaan. “Een hechte samenwerking waarin je elkaar wat gunt en de vooruitgang van het grotere geheel nastreeft. Voor iedereen is er waarde te vinden en iedereen wordt er beter van. Almere als Smart Society is in de maak. We worden een duurzame, groene en gezonde stad. Dat zijn we al, maar met onze Growing Green Cities ambities voor de Floriade in 2022 leggen we die lat nog veel hoger. Misschien worden we wel de gezondste stad van Nederland”, aldus burgemeester Annemarie Jorritsma.

Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.