nieuws

TNO maakt mensen met beperking ‘KING’ in hun ICT gebruik

02 feb 2015

TNO zet zich in voor een vitale, gezonde en productieve maatschappij. We stellen daarbij participatie centraal, in plaats van de ziekte of beperking. Met de richtlijn, ontwikkeld in het project KING (Kan Ik Nu Goed), zijn mensen met een verstandelijke beperking nu in staat zelfstandig audiovisueel materiaal te bekijken. Een eerste belangrijke stap naar autonome deelname aan de informatiemaatschappij is gezet.

KING

Het programma Creatieve Industrie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert en stimuleert de ontwikkeling van onderzoeksprojecten om de kennisbasis voor de creatieve industrie te versterken. Een van die projecten is KING (Kan Ik Nu Goed) van TNO; onderzoek naar gebruikersinterfaces die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun mediagebruik.

Zelfstandig deelnemen

TNO doet veel onderzoek op het gebied van human factors, het functioneren van mensen in een complexe omgeving. Bij een complexe omgeving hoort ook ICT gebruik. Het is belangrijk dat alle mensen goed met ICT systemen kunnen werken, want door maatschappelijke veranderingen worden we er steeds afhankelijker van. Juist specifieke doelgroepen, zoals laaggeletterden, niet Nederlandstalige mensen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, worden steeds meer overweldigd door ICT systemen. TNO zet zich in om deze groepen met een zo groot mogelijke zelfstandigheid te laten deelnemen aan de (informatie)maatschappij.

Richtlijn

Met het project KING is een richtlijn ontwikkeld voor het ontwerpen van interfaces die mensen met een verstandelijke beperking toegang biedt tot grote hoeveelheden audiovisueel materiaal die zij zelfstandig kunnen bekijken. Deze ontwerprichtlijn vormt een eerste stap naar de ontwikkeling van een interface die een gehandicapte in staat stelt om autonoom deel te nemen aan de informatiemaatschappij, zonder dat er bijzondere eisen moeten worden gesteld aan content of meta-data.

Toepassing

De volgende stap is de toepassing in het veld. TNO is met het MKB in gesprek voor het starten van een technologiecluster. Voor overheid, bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en werkgevers die werken met speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden, ouderen of mensen met een beperking, biedt TNO gerichte ondersteuning. Samen maken we de kwetsbare groepen zelfstandiger en zelfredzamer op ICT gebied.

Nieuws

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.