nieuws

Ondersteuning formulering onderzoeksagenda biobased economy voor het TKI BBE

12 mrt 2015

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI BBE) stelt momenteel op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken een hernieuwde onderzoeksagenda Biobased Economy (BBE) voor de komende 8-12 jaar op.

Schematische weergave van de samengevoegde onderzoeksagenda‘s van de drie TO2’s

De drie toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2 instituten): ECN, TNO en Wageningen UR (DLO) en Technopolis zijn gevraagd dit proces te ondersteunen door gezamenlijk antwoorden te formuleren op de volgende drie hoofdvragen:

  • Hoe verhouden zich de onderzoeksagenda‘s van de drie TO2 instituten tot elkaar? Kan tot een synthese worden gekomen? Welke kansen levert dit voor Nederland?
  • Wat is er tot nu toe van het TKI BBE Innovatiecontract Groene Groei uit 2011 terecht gekomen?
  • Wat zijn op basis daarvan uw aanbevelingen voor de hernieuwde BBE onderzoeksagenda?

Om deze vragen te beantwoorden hebben de drie TO2 instituten:

  • Hun bestaande onderzoeksagenda ‘s in een zoveel mogelijk uniform format beschreven en vervolgens gezamenlijk geanalyseerd;
  • Een analyse uitgevoerd van alle projecten binnen TKI BBE en TKI Gas (programmalijn Groen Gas) en overige relevante projecten met overheidssteun bij drie TO2 instituten in de periode 2012-2014, ondersteund door interviews met negen bedrijven uit het BBE veld en met zes oorspronkelijke werkpakketleiders uit Groene Groei voor het verkrijgen van een kwalitatief beeld over de voortgang ten opzichte van de start van het innovatiecontract;
  • Op basis daarvan een reeks conclusies en aanbevelingen voor de hernieuwde BBE onderzoeksagenda opgesteld.

 

Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Roald Suurs

  • Transitie
  • Innovatiesysteem
  • Strategie beleid

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.