nieuws

TNO definieert nieuwe proposities sustainable chemical industry

24 mrt 2015

Grondstofflexibiliteit, efficiënte processen en verbeterde productfunctionaliteit zijn de oplossingen die TNO biedt aan chemische bedrijven om de ontwikkeling van nieuwe producten te versnellen, kosten te besparen en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat belooft de nieuwe propositie voor de TNO-roadmap Sustainable Chemical Industry. Per 1 januari van dit jaar gingen de onderzoekers van TNO ermee aan de slag.

“Voor het bepalen van de nieuwe roadmap en proposities hebben we veelvuldig gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders en hebben we goed geluisterd naar de behoefte van onze klanten”, legt Peter Wolfs van TNO uit. “Dit heeft er voor gezorgd dat we de roadmap inhoudelijk op een aantal essentiële punten hebben aangepast, maar tevens onze dienstverlening onder de loep hebben genomen.” Om de nieuwe proposities in praktijk te brengen onderscheidt TNO vier soorten dienstverlening: consultancy, engineering, technologieoverdracht en open innovatie. De roadmap loopt van 2015-2018. 

Voorbeelden

“Belangrijk voor grondstofflexibiliteit is dat de oplossingen kosteneffectief, duurzaam, haalbaar en veilig zijn en dat ze leveringszekerheid opleveren,” vervolgt Wolfs. “Voorbeelden van oplossingen zijn het gebruik van biomassa zoals algen of lignocellulose, maar ook CO2 om chemische bouwstenen te maken. Dit doen we met de mobiele algenraffinage-unit Valorie, maar ook met het open-innovatieprogramma Biorizon voor het maken van aromatische verbindingen, dat we uitvoeren met onze partners op de Green Chemistry Campus.”

Verhoogde opbrengst en selectiviteit

“Op het gebied van efficiënte processen werken we onder meer aan modulaire oplossingen die bij voorkeur minder schaalafhankelijk zijn. Verhoogde opbrengst en selectiviteit zijn voorname uitgangspunten, met veiligheid en duurzaamheid als essentiële randvoorwaarden. Meerfase-flowchemie en elektrochemie zijn daarbij belangrijke speerpunten. Voorbeelden van verbeterde productfunctionaliteit zijn onder andere DIAMONDS, waarmee de toxiciteit van chemicaliën sneller is te voorspellen en print-droogtechnologie waarbij veel energiezuiniger geformuleerde poeders gemaakt kunnen worden met een smallere deeltjesgrootteverdeling.”

Overzicht

“Het geeft grote voldoening om op basis van de gekozen proposities aansluiting te vinden bij de behoefte van bedrijven en van daaruit mogelijke oplossingen voor te stellen, vervolgens uit te voeren en succesvol af te sluiten”, meent Wolfs. “ We zijn in de waardeketen van de chemie vooral actief voor aanbieders van hernieuwbare grondstof, speciaal- en fijnchemicaliën, specialty polymeren en consumentenchemicaliën. Daarbij hebben we kennis van de applicaties van onze klanten en weten we ons bovendien gesteund door deskundige collega’s vanuit andere delen van TNO die voor andere afzetmarkten van de chemische industrie actief zijn. Dat geeft ons overzicht om vraagstukken te kunnen formuleren en daar oplossingen voor aan te dragen. Klanten en onderzoekspartners die meer willen weten over onze nieuwe propositie nodig ik van harte uit contact met me op te nemen.”

Meer weten over de nieuwe propositie?

Neem contact op met Peter Wolfs

Nieuws
Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Procestechnologie
  • Grondstoffen
  • Chemicaliën
  • Polymeren
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.