nieuws

Studenten ontwerpen aardbevingsbestendig op TNO Challenge

29 apr 2015

Op 22 april 2015 vond voor de tweede keer de jaarlijkse TNO Student Challenge: Dynamic Structures plaats bij TNO in Delft. 21 geselecteerde masterstudenten waren uitgenodigd bij TNO om meer te horen over de interessante projecten die TNO doet in de werkvelden materialen, gebouwen en infrastructuur. Maar de studenten moesten natuurlijk ook zelf aan de slag.

Deelnemer positioneert de winnende constructie op de testbank

De studenten werden allereerst bijgepraat over de aardbevingen in Groningen en met name het werk dat TNO doet in dit veld, zoals risico-inschattingen, ontwikkelen van normen en het opzetten van een meetnet. De studenten kregen namelijk de opdracht om een aardbevingsbestendige constructie te bouwen, maar dan van ontbijtkoek en spaghetti. Het ontwerpproces startte met de analyse van meetdata van de materiaaltesten die zijn uitgevoerd in het MEC-bouwlab. Al gauw kregen de studenten de bouwmaterialen en barstte de creativiteit los. Van stijve constructies tot slanke bouwsels en rollende gevaartes, alles passeerde de revue. Ondanks de hoge tijdsdruk kregen alle groepen het voor elkaar om hun constructie af te krijgen.

High-speed camerbeeld van het bezwijken van de constructie

De volgende stap was het beproeven van de constructies in het Structural Dynamics lab. Een aardbevingssimulator, die momenteel wordt ontwikkeld bij TNO werd gebruikt voor de proeven. Het signaal van de beving in Loppersum uit 2014, zoals dat is gemeten door het meetnet in Groningen, was de basis voor de belasting. Dit signaal is opgeschaald en gerepeteerd om de dynamische belasting in stappen te verhogen. Alles moest uiteindelijk kapot natuurlijk. De proeven zijn vastgelegd met een high-speed camera, hetgeen spectaculaire beelden opleverde. Verrassend genoeg bleek de lichtste constructie ook erg goed bestand tegen de trillingen. De studenten in deze groep, Jelle Dijkema, Giorgio Oliveri, Simone Dijkhuis en Elia Anna Galiouna werden dan ook tot winnaar van 2015 uitgeroepen.

Naast een middag van plezier voor ingenieurs en informatie over TNO, hadden veel studenten ook tot doel om een stageplaats of een afstudeeropdracht te vinden. Bij TNO in het algemeen en bij de afdelingen Structural Dynamics en Structural Reliability is daar alle ruimte voor. In de informele opzet van de middag konden studenten direct worden gekoppeld aan TNO'ers die werkzaam zijn in hun interessegebied.

Voor meer informatie over de Student Challenge of mogelijkheiden voor een stage of afstudeerproject, neem contact op met Tim Dijkmans. Of bekijk de vacatures op de Careerpagina.

Ons werk

Inzicht in de gevolgen van aardbevingen op bebouwing

TNO heeft een meet- en monitoringsnetwerk opgezet dat zich specifiek richt op het eenduidig vaststellen van de gevolgen van aardbevingen op de bebouwing. Dit gebeurt door middel van trillingsmetingen... Lees verder
Ons werk

MEC-Bouwlab

Binnen de bouw- en infrasector ligt de uitdaging om bestaande gebouwen kosteneffectief en op duurzame wijze te onderhouden en renoveren en nieuwe duurzame, comfortabele constructies en gebouwen te ontwikkelen.... Lees verder
Vacatures

Vacatures

Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.