nieuws

TNO in 2014: positief resultaat en gestegen klantwaardering

01 apr 2015

TNO sluit 2014 succesvol af met de constatering dat de impact van ons werk voor opdrachtgevers en samenleving positief is en goed gewaardeerd wordt. Het jaar 2014 is bovendien afgesloten met een in financieel opzicht positief resultaat. Deze omslag in vergelijking met vorig jaar valt samen met de start van de nieuwe strategische periode 2015-2018 waarin de focus ligt op meer werken in samenwerkingsverbanden en werken aan grotere innovatieopdrachten.

De resultaten van onze ruim 6.000 projecten en programma’s in 2014, waarvan een aantal in het Jaarverslag nader wordt toegelicht, worden door stakeholders positief beoordeeld, zo blijkt uit klantonderzoek. De klanttevredenheid steeg naar 4,2 op een schaal van 1 tot 5. Van de 20 onderzochte expertisegroepen van TNO zijn er volgens onafhankelijke audits 12 leidend op internationaal niveau.

Resultaat

De Raad van Bestuur had voor 2014 zich ten doel gesteld om de negatieve resultaatsontwikkeling van 2013 om te buigen naar een positief resultaat. De Organisatie TNO inclusief haar groepsmaatschappijen heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van 8,8 miljoen euro. De gestaag teruglopende overheidsfinanciering en de dalende omzet uit het bedrijfsleven en overheden werden opgevangen met een pakket van aanpassingen gericht op het verlagen van het kostenniveau en het verhogen van de effectiviteit en efficiency. Het was daarbij onvermijdelijk dat het aantal TNO’ers daardoor in 2014 met 8% is gereduceerd tot 3009. Een gedeeltelijke vrijval van reorganisatievoorzieningen en lagere pensioenlasten zijn als incidenteel ingeboekt.

Start strategieperiode 2015-2018: maatschappelijke transities

Op 1 september 2014 zijn de nieuwe organisatiestructuur en de werkwijze gericht op de vijf transities formeel van start gegaan. Door bestaande processen door te lichten, is er een enorme inspanning verricht om de organisatie verder in zijn effectiviteit en efficiency te verbeteren en klaar te maken voor de  nieuwe strategieperiode gericht op de periode 2015-2018.  Als onderdeel van die nieuwe strategieperiode zal TNO steeds meer inzetten op publiek private samenwerkingen.

Downloads

Jaarverslag

Al ruim 80 jaar ondersteunen onze medewerkers bedrijven, overheden en organisaties effectief met innovaties die welzijn en welvaart verhogen. Stimuleren van kennis en innovatie is cruciaal om de concurrentiekracht... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.