nieuws

TNO richt Instantie voor Dierenwelzijn op

24 apr 2015

Op 18 december 2014 is de herziene wet op de dierproeven van kracht geworden. Dit betekent dat TNO, dat al langer handelt in de geest van de nieuwe wet, andere procedures volgt om dierproeven te kunnen doen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Centrale Commissie Dierproeven van het ministerie van Economische Zaken.

Conform de nieuwe wet heeft TNO een Instantie voor Dierenwelzijn opgericht. Deze instantie ziet er op toe dat TNO en TNO Triskelion op een verantwoorde wijze, met oog voor dierenwelzijn, dierproeven doen. De organisatie bestaat uit een proefdierdeskundige, twee wetenschappers en een ambtelijk secretaris. Daarnaast beschikt de Instantie voor Dierenwelzijn over een vaste groep adviseurs, waaronder een dierenarts, een biostatisticus en verschillende biotechnici.

De Instantie voor Dierenwelzijn-TNO geeft advies over onder meer aanschaf, huisvesting, verzorging en gebruik van proefdieren; over methoden tot vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven; over adoptieregelingen voor proefdieren, zoals passende socialisatie. Daarnaast beoordeelt de instantie de aanvraag van projectvoorstellen, uitgevoerde studies en de evaluatie daarvan in relatie tot het welzijn van de proefdieren en de wetenschappelijke resultaten.

In nauwe samenwerking met collega’ s en externe partijen die bij dierproeven zijn betrokken, draagt de Instantie voor Dierenwelzijn-TNO in lijn met het TNO dierproevenbeleid bij aan het stimuleren van het verantwoord gebruik van proefdieren in onderzoek zolang er nog geen bruikbare alternatieven beschikbaar zijn.

TNO ontwikkelt doorlopend innovatieve methoden en modellen die dierproeven vervangen, verminderen of verfijnen (3V’s). Aan twee dierfaciliteiten van TNO en TNO Triskelion is AAALAC-accreditatie toegekend, waardoor we voldoen aan de hoge eisen die deze organisatie stelt aan dierenwelzijn en personeelsveiligheid. Om de kwaliteit van dierexperimenten te borgen, worden publicaties van TNO waarin proeven zijn beschreven, getoetst aan internationale richtlijnen voor dierexperimenteel onderzoek. In samenwerking met statistici berekenen we de beste proefopzet en het kleinste aantal benodigde dieren.

TNO draagt actief bij aan de maatschappelijke dialoog over dierproeven en alternatieven door het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders zoals bijvoorbeeld bij het wereldcongres over alternatieven voor dierproeven.

Dierproevenbeleid van TNO

Bij ons onderzoek op het gebied van gezondheid, voeding, defensie, consumentenveiligheid, veiligheid op de werkplek en milieuvraagstukken is de inzet van dierproeven nog altijd noodzakelijk. Deels door... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.