nieuws

In een aantal minuten van bagger naar baksteen

28 mei 2015

Wat doe je met de vele tonnen baggerslib die jaarlijks overal ter wereld boven water komen? Snel en zo goedkoop mogelijk afvoeren is doorgaans het motto. Behalve als je dat slib op de locatie zelf kunt verwerken tot panelen die rottende beschoeiingen vervangen. Hoe GEOWALL® het Alblasserdamse ingenieursbureau NETICS van ondernemersduo Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp nieuwe markten gaat bezorgen.

NETICS beschikte al over technieken om baggerslib als basismateriaal voor bouwelementen te gebruiken, vertelt Besseling: ‘Daarvoor moet je het slib ontwateren en dat was een tijdrovend karwei. Toen een kennis mij vertelde dat TNO over een technologie beschikt die dat proces aanzienlijk versnelt, hebben wij meteen contact opgenomen.’

Technologie zoekt Ondernemer

TNO bood de technologie aan in het kader van ‘Technologie zoekt Ondernemer’, een programma waarin bedrijven kennis kunnen maken met kansrijke innovaties van TNO om ze verder te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Ekkelenkamp: ‘Het idee was om zeoliet te gebruiken voor het drogen van slib. Zeoliet is daar uitstekend geschikt voor, omdat het er bij aanraking met water warmte vrijkomt die het vocht doet verdampen.’

Ter plekke verwerken

NETICS en TNO gingen met elkaar in zee en kregen co-financiering uit de SBIR-regeling, die helpt bij het naar de markt brengen van innovaties. Besseling: ‘Tijdens de haalbaarheidsstudie bleek dat zeoliet ook de structuur van de bouwelementen kan versterken.’ Zo ontstond GEOWALL®, een paneel van baggerslib dat op de locatie zelf geproduceerd wordt met mobiele apparatuur. GEOWALL® zit nu in de testfase: ‘Dat testen doen we samen met TNO en de vooruitzichten zijn gunstig. We verwachten een kostenbesparing ten opzichte van andere soorten beschoeiing van zo’n dertig procent. GEOWALL® heeft een levensduur die twee keer langer is en voor het drogen van het slib zijn geen grote terreinen nodig. Een ander voordeel is dat vervuild slib ter plekke wordt verwerkt, waardoor de wet- en regelgeving soepeler is.’

Wereldwijd

GEOWALL® komt binnenkort op de markt en NETICS denkt alweer aan andere toepassingen, zoals het snel produceren van waterkeringen bij dreigende wateroverlast. Besseling en Ekkelenkamp verwachten ook, dat GEOWALL® het karakter van het bedrijf gaat veranderen: ‘We worden toonaangevend in het gebruik van baggerslib als bouwmateriaal en NETICS verandert van een innovatief ingenieursbureau in een leverancier van innovatieve technologieën.’

Nieuws

Baggerslib: waardevolle grondstof in de waterbouw

15 december 2014
Wat doe je met de vele tonnen baggerslib die jaarlijks overal ter wereld boven water komen? Zo snel en zo goedkoop mogelijk afvoeren is doorgaans het motto. Behalve als je dat slib op de baggerlocatie... Lees verder

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder
Downloads
Nieuws
Contact

Ir. Erik Ham

  • Programma Manager MKB
  • technologie zoekt ondernemer
  • Clusters
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.