nieuws

Kennis delen houdt zuivelsector aan de top

28 mei 2015

Samenwerken, kennis delen en innovatie staan aan de basis van het wereldwijde succes van de Nederlandse agro-industrie. Verrassend is dat niet, iedere ondernemer weet tegenwoordig wel dat je samen verder komt dan met een ieder-voor-zich strategie. Toch kan de praktijk vanwege verschillende belangen en invalshoeken weerbarstig zijn. Het project Smart Dairy Farming laat zien hoe een keten effectief kan samenwerken op het gebied van innovatie: de zuivelsector als voorbeeld voor andere sectoren van de Nederlandse economie.

George de Roo is directeur van Rovecom uit Hoogeveen, het automatiseringsbedrijf dat fungeert als spil in het project: ‘Duurzaamheid is van groot belang, ook in de zuivel, en daar hoort bij dat koeien zo lang mogelijk productief blijven. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de manier waarop ze een individuele koe moeten verzorgen. Voor zo’n advies moet je alle factoren die meespelen tegen elkaar afwegen en daarvoor zijn gegevens nodig van bedrijven uit de hele keten. Op grond van die informatie kun je bijvoorbeeld zeggen of een koe een ziekte onder de leden heeft of beter gaat produceren met ander voer.’

Hele keten

Alleen als alle betrokken bedrijven, gebruik makend van ict, hun vakkennis samenvoegen kunnen we in Nederland onze positie als wereldmarktleider in de agro-industrie handhaven, stelt De Roo. Eenvoudig is dat niet, de keten is lang en ingewikkeld. Het begint bij de fokkerijorganisaties, de leveranciers van het genetische materiaal. Daarna volgen onder andere de voerproducenten, de boeren en de bedrijven die de melk verwerken tot producten voor de consument.  

Kennis delen

Het Wageningen University & Research Centre (WUR), de Noord-Nederlandse Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en TNO startten daarom een jaar of vier geleden het project Smart Dairy Farming (SDF), waarin bedrijven uit de zuivelsector onderzoeken hoe ze gegevens met elkaar kunnen delen. TNO en Rovecom werkten samen aan de ontwikkeling van een innovatieve IT oplossing. TNO deed daarnaast mee als coördinator en als adviseur die expertise inbracht op het gebied van innovatieve sensor- en IT technologie en het delen van gegevens. De Roo: ‘TNO is onafhankelijk en gezaghebbend. Dat hielp om bedrijven die aarzelden, over de streep te trekken. Het project verloopt succesvol. We kunnen boeren nu individueel en gericht adviseren.’

Zorgvuldig met gegevens

Inmiddels is de stichting Smart Dairy Farming in oprichting. De Roo: ‘SDF kiest voor een stichting, omdat de deelnemende bedrijven dan weten dat we zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Als SDF een succes wordt, en daar reken ik op, dan is deze aanpak een voorbeeld voor het delen van kennis in andere delen van de agro-industrie of in de maakindustrie. Rovecom wil daarin een rol spelen en gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van TNO. We weten nu hoe je een ingewikkelde vorm van samenwerking tot stand brengt en met de juiste ict ook kunt laten werken. Daar kunnen meer sectoren van profiteren.’

Meer weten over de kansrijke combinatie van het delen van kennis en ict? Neem contact op met Evert van den Akker. 

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder
Ons werk

Smart Dairy Farming: kennis delen houdt zuivelsector aan de top

Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de duurzaamheid, de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele... Lees verder
Nieuws

Ing. Evert van den Akker MBA

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.