nieuws

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2015

17 mei 2015

Het kabinet en regio’s stellen voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) dit jaar gezamenlijk 50 miljoen euro beschikbaar. MKB-ondernemingen kunnen vanaf 19 mei subsidie-aanvragen indienen. Belangrijk te weten: dit jaar spelen de regio’s een belangrijke rol bij de uitvoering en beoordeling van de MIT.

Instrumentenkoffer

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Als ondernemer komt u in aanmerking voor één kennisvoucher en één van de andere drie instrumenten.

  • Kennisvouchers
  • Adviesprojecten
  • Haalbaarheidsprojecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten

Landelijk of regionaal

Aanvragen voor kennisvouchers kunnen enkel worden ingediend in de landelijke regeling. Dat is tevens het landelijk vangnet als een ondernemer met zijn aanvraag niet terecht kan in de eigen regio. Subsidies voor advies-, haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsprojecten moeten aangevraagd worden bij het regioloket van de regio waar de onderneming gevestigd is.

RVO.nl voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website www.rvo.nl/mit vindt u een Loketwijzer. Om vertraging te voorkomen, is het aan te raden deze eerst te doorlopen, zodat u uw aanvraag op het juiste loket indient.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVO of kunt u bellen met Klantcontact van RVO: 088 - 042 42 42.

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Erik Ham

  • Programma Manager MKB
  • technologie zoekt ondernemer
  • Clusters
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.