nieuws

Wetenschap presenteert 10 agendapunten voor Nederland

inspired by technology • 18 mei 2015

De drie technische universiteiten, Wageningen UR, STW en TNO hebben gezamenlijk 10 essays geschreven die elk een vernieuwingsopgave voor Nederland beschrijven. Deze essays zijn gebundeld en op 18 mei tijdens de Innovation & Technology Conference van de 3TU.Federatie aangeboden aan Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Nationale Wetenschaps Agenda.

"Deze 10 onderwerpen brengen focus in de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Stuk voor stuk beschrijven ze niet alleen een uitdaging, maar koppelen ze de kracht van Nederland daaraan. Het zijn 10 onderwerpen waar wij internationaal in kunnen en zouden moeten excelleren." aldus Wim Nagtegaal COO van TNO.

De essays beschrijven de noodzaak de onderzoeks- en innovatie-inspanningen te richten op juist die 10 economisch-maatschappelijk relevante onderwerpen waarin Nederland zowel een gedegen kennisbasis als marktpotentie heeft. "Wij zullen continu in samenwerking met bedrijven, groot en klein, overheden en kennisinstituten zoals ze bijvoorbeeld hier staan, werken aan projecten en programma’s op weg naar deze stippen op de horizon," aldus Nagtegaal bij de overhandiging.

Van de 10 thema’s zal TNO zich conform de prioriteiten van haar Strategisch Plan vooral richten op:

  • Decentrale, duurzame energiesystemen en –opslag
  • Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit
  • Leefbaarheid grote steden
  • Materiaalschaarste, hergebruik en nieuwe materialen
  • Personalized health
  • Dutch industry, smart(-est) industry
  • De digitale samenleving
  • Voeding en gezondheid

Lees onze publicatie

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Ir. Tom van der Horst

Contact

Ir. Tom van der Horst

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.