nieuws

Milieueffectanalyse Raamovereenkomst Verpakkingen naar Tweede Kamer

22 jun 2015

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 18 juni de milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de analyse wordt het milieueffect van het totaalpakket van afspraken uit de Raamovereenkomst - inclusief het mogelijk afschaffen van het statiegeld op grote PET-flessen - vergeleken met de situatie vóór de Raamovereenkomst (2012). De analyse is uitgevoerd door TNO in samenwerking met CE Delft.

De milieueffectanalyse werd in juni 2014 door staatssecretaris Mansveld toegezegd aan de Tweede Kamer. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft de milieueffectanalyse in opdracht van IenM begeleid. Daarbij is er een brede klankbordgroep geformeerd met vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals de rijksoverheid, gemeenten, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en organisaties op het gebied van zwerfafval. De klankbordgroep stond onder leiding van Pieter Jan Biesheuvel als onafhankelijk voorzitter.

De review van het onderzoek lag in handen van een commissie van  onafhankelijke experts die de aanpak en resultaten van het onderzoek heeft getoetst. De eindresultaten zijn inclusief het advies van de Raad van Advies van het KIDV voorgelegd aan het bestuur van het KIDV, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en de Rijksoverheid.

Neem voor nadere informatie contact op met het KIDV
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL  DEN HAAG
Telefoon: 070 762 05 80
E-mail:info@kidv.nl

Roadmap

Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder

Milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

Lees het rapport van TNO en CE Delft
Nieuws

Drs. Toon van Harmelen

Contact

Drs. Toon van Harmelen

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.