nieuws

Rapport “Seismiciteit Groningen ten behoeve van NPR 9998, Fase 1” gepubliceerd

24 jun 2015

Het TNO rapport “Seismiciteit Groningen ten behoeve van NPR 9998, Fase 1” van 1 december 2014 is bedoeld als een geologisch en seismologisch kader voor discussie in de NEN commissie, die zich bezig houdt met het ontwikkelen van normen om huizen aardbevingsbestendig te maken of te houden. Binnen dit kader is het noodzakelijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de grondbewegingen waarmee de commissie rekening moet houden.

TNO heeft gekeken of er methoden zijn die bestaande modellen verbeteren door een geomechanische relatie te leggen tussen de reservoircompactie en het seismisch gedrag van breuken. Daarnaast heeft TNO nieuw beschikbare data geanalyseerd.

Het TNO rapport geeft ook een schatting van het aantal aardbevingen, dat in Groningen is te verwachten in de komende drie jaar. TNO heeft schattingen van de verwachte maximale magnitude aardbeving kunnen verfijnen. Daarover zegt het TNO rapport dat indien slechts korte tijd (ca. 3 jaar) vooruit wordt gekeken, de berekeningen wijzen op een maximale magnitude in het bereik tussen 4,1 en 4,7 op de schaal van Richter. Indien verder dan 3 jaar vooruit wordt gekeken, zijn hogere waarden van de maximale magnitude mogelijk (mede afhankelijk van het dan gekozen gasproductie-patroon).

Deze nieuwe kennis van TNO en de verfijning van de modellen is input voor anderen zoals de NEN commissie, maar ook voor het KNMI.

Het rapport en de aanbiedingsbrief zijn te downloaden van de site www.nlog.nl.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.