nieuws

Samenwerking ruimtevaart China

04 jun 2015

Op 22 mei 2015 is INSET China van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag werd een Partners for International Business (PIB) samenwerkingsovereenkomst getekend.

Kansen in China

China wordt een belangrijke speler op ruimtevaartgebied, hetgeen hand-in-hand gaat met de ontwikkeling van haar economie. Het Chinese ruimtevaartprogramma wordt sterk gestuurd door de Chinese overheid, die haar kennispositie op dit gebied probeert te versterken. De investeringen in het ruimtevaartprogramma zijn gekoppeld aan de groei van het BBP van China, welke de laatste jaren telkens boven de 7% heeft gelegen. De geschatte totale uitgaven op ruimtevaartgebied in 2013 bedroegen ongeveer 11 miljard US-dollar in 2013. Hiermee staat China op een tweede plaats achter de VS volgens een onderzoek van de OECD. Ondertussen probeert China actief internationale samenwerking te zoeken om het gebrek aan ervaring met geavanceerde ruimtevaartprojecten te dichten. Onderhandelingen voor een MoU zijn nu gaande tussen de nationale Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA en het NSO (Netherlands Space Office) en men streeft er naar deze dit jaar nog te ondertekenen. De intentie van de MoU is het vaststellen van een lange termijn relatie tussen Nederland en China op het gebied van het ontwerp en het vastleggen van de ontwikkeling van nieuwe ruimtevaartsystemen.

INSET China

Het cluster van bedrijven dat de samenwerkingsovereenkomst ondertekende bestaat uit SRON, NLR, ISIS B.V., VDL ETG, Nedinsco, ATG Europe, Hyperion Technologies, Science [&] Technology en TNO. Kennisinstelling TU Delft is als samenwerkingspartners betrokken bij dit cluster.

Door de gezamenlijke focus op China streeft men ernaar een Sino-Holland joint lab consortium op te zetten waarbij de expertise van de verschillende bedrijven wordt gecombineerd. Hiermee wordt het mogelijk om gericht en efficiënt de verschillende mogelijkheden in China te verkennen en exploreren.

Partners for International Business

Met de dienstverlening Partners for International Business (PIB) sluit de Nederlandse overheid een partnerschap met het bedrijfsleven. PIB richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven uit de Topsectoren (Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agro-food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek en Chemie) en op een aantal focuslanden.

Roadmap

Space & Scientific Instrumentation: optische instrumenten voor ruimtevaart en wetenschap

Satellieten voor communicatie, navigatie en observatie - evenals innovatieve informatiesystemen, terminals en high-tech instrumenten - worden steeds een uniek deel van de infrastructuur van onze planet.... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.