nieuws

Sneller naar flowchemie? Test het bij TNO

11 jun 2015

Fabrikanten van farmaceutische producten en fijnchemicaliën die vlot willen laten onderzoeken of het inzetten van continue flowchemie in meerfasige reacties de moeite waard is, kunnen binnenkort bij TNO terecht. Vanaf augustus 2015 staat op de locatie Delft een opstelling waarin de experts van TNO voor geïnteresseerde klanten zulke testen kunnen uitvoeren.

Vooral in de markt van ‘speciality’ en fine chemicals wordt veel gebruikgemaakt van batchprocessen. Omwille van zekerheid en snelheid wordt hiervoor gekozen. Continue flowchemie heeft echter meerdere voordelen ten opzichte van batch: vaak is er betere omzetting te realiseren en is het dus rendabeler. Ook is het veel kleinschaliger en daarmee veiliger.

 

Grotere opbrengst

“In augustus nemen we een opstelling in gebruik waarmee we heel snel kunnen testen of het voor een fabrikant de moeite loont om in plaats van een batchproces een continu proces te gebruiken”, vertelt Robert Nijhuis van TNO. “Bij batchchemie gaat na iedere stap in het proces een deel van de opbrengst verloren. Omdat zo’n proces bestaat uit meerdere stappen verlies je onderweg product. Met continue chemie kunnen we chemische processen intensiveren en beter controleren. Het realiseert minder afval en een grotere opbrengst onder veiligere omstandigheden.”

Hoge druk en temperatuur

Het geheim van de opstelling zit vooral in het feit dat de reactor meerdere fases aankan. Daarnaast is de opstelling snel en eenvoudig om te bouwen voor specifieke klantvragen. Maar Nijhuis is ook trots op de overige karakteristieken. “We kunnen reacties met zowel vloeistoffen als vaste stoffen onderzoeken. Bovendien is de reactor zo ontworpen, dat deze bestand is tegen een druk van 25 bar en temperaturen tot 200 °C. Tot slot zijn we in staat om de verblijftijd in de reactor optimaal te controleren, waardoor minder bijproducten ontstaan.”

Nieuwe wegen inslaan

“Werken aan continue flowchemie geeft voldoening omdat we daadwerkelijk de processen bij fabrikanten verbeteren”, besluit Nijhuis. “Door de technologie economisch aantrekkelijk te maken, helpen we hen nieuwe wegen in te slaan. Ik nodig geïnteresseerde partijen van harte uit contact op te nemen, zodat we met de opstelling en onze andere installaties kunnen testen of hun proces in aanmerking komt voor continue chemie. Wij zijn al in staat geweest met de klant het hele traject, tot de bouw en ingebruikname van een specifieke installatie aan toe uit te voeren.”

Testen met de opstelling?

Neem contact op met Robert Nijhuis

Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.